Dnia 20 maja 2018 roku od godz.15,00 na boisku sportowym przy remizie OSP w Domatowie odbyły się doroczne Obchody Święta Ludowego Gminy Puck. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, gospodarzami: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Domatowie. Wśród gości był m.in. Tadeusz Puszkarczuk (Wójt Gminy Puck), Jerzy Tkaczyk – Z-ca Wójta Gminy Puck, Anna Pomieczyńska (Przewodnicząca Rady Gminy Puck) oraz radni, [...]

Categories: BANER, A_GLOWNA, KULTURA, Filmy
  • Aktualnośći w miesiącu

  • OKSiT Aktualności