7.11.2014r. od godz. 18.00 dzieci z klas IV-VI,

14.11.2014r. od godz. 18.00 młodzież gimnazjalną