LZS „Relaks” Mechowo

Przewodniczący: Mieczysław Stromski