LZS „Wicher” Łebcz

  Przewodniczący: Przemysław Grandicki