Przetarg nieograniczony pn. Zagospodarowanie terenu we Wsi Osłonino

Ogłszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu 04.04.2019

OKSiT.RB.271.1.2019

Opinia geotechniczna

Pozwolenie na budowę

SIWZ OKSiT.Rb.271.1.2019 04.04.2019

Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót sanitarnych

Specyfikacja techniuczna wyk. i odbioru robót Branża elektryczna

Specyfikacje techniczne wykon. i odbioru robót budowlanych Osłonino

Zagospodarowanie terenu w Osłoninie 2 projekt

Zagospodarowanie terenu w Osłoninie Projekt budynku

Poprawa omyłek pisarskich

odpowiedż 15.04.19

Przedmiar robót

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

informacja z otwarcia ofert

formularz inspektor

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia