Zarządzenie 16/2020 Dot.: organizacji pracy w placówkach OKSiT w stanie zagrożenia epidemicznego