Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zawiadamia, że dnia 21 listopada 2015 roku (sobota) o godz. 14. 00 w sali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego (przy Liceum Ogólnokształcącym) w Pucku przeprowadzony zostanie pierwszy turniej piłki siatkowej organizowany w ramach turniejów klasyfikacyjnych na sezon 2015/2016 dla zespołów z terenu Gminy Puck.

  • System rozegrania turniejów uzależniony będzie od ilości uczestniczących zespołów.
  • Kolejne turnieje (planuje się przeprowadzić 6 turniejów) mogą być przeprowadzone w grupach wg poziomu sportowego (I i II liga).
  • Uczestnikami turniejów mogą być tylko mieszkańcy Gminy Puck.
  • Jeden zespół z danej miejscowości mogą tworzyć tylko mieszkańcy tej miejscowości. Dopuszcza się do gry zespoły mieszane (kobiety i mężczyźni).
  • W grze musi zawsze uczestniczyć co najmniej czterech zawodników.
  • Do końcowej klasyfikacji liczy się suma punktów po wszystkich turniejach .
  • We wszystkich kwestiach spornych (jak również o możliwości wprowadzenia zmian do w/w postanowień) decydować będzie organizator.
  • Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie stroju sportowego (szczególnie obuwia sportowego).