Klubowy Bursztynowy Laur 2016 dla WDK w Żelistrzewie

Komunikat z Inauguracji Roku Kulturalnego 2016/17 Gminy Puck

Dnia 09 października 2016 roku o godz.15,00 w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/17 w Gminie Puck. W ramach uroczystości odbyło się podsumowanie rankingu na najlepiej działające placówki kultury w gminie o „Klubowy Bursztynowy Laur”.  Wśród zaproszonych gości był m.in.: Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck. Ponadto nie zabrakło: radnych, sołtysów,  gospodarzy placówek kultury,   twórców ludowych,  przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkich zebranych oficjalnie powitał Jan P. Dettlaff – dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. Podziękował m.in. Wójtowi za życzliwość wobec działań kulturalnych w gminie. Włodarz gminy – zabierając głos – z uznaniem wyrażał się o gminnej kulturze. M.in. wręczył dyrektorowi ośrodka kultury bukiet kwiatów, wraz z podziękowaniem i gratulacjami za kierowanie instytucją, który przyczynia się w znakomity sposób do szerokiego rozwoju życia społeczno-kulturalnego w gminie.

Po raz trzynasty przeprowadzono ranking na najlepiej działające placówki kultury w gminie, które, jak podkreślił prowadzący imprezę Brunon Ceszke – są głównym „narzędziem” animującym życie kulturalne w środowisku wiejskim. Spośród piętnastu funkcjonujących placówek kultury, tym razem  „Klubowy Bursztynowy Laur” zdobył Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie, który działa pod kierownictwem Marii Busz. Drugą lokatę przyznano Wiejskiemu Klubowi Kultury w Leśniewie prowadzonego przez Jadwigę Siniczyn. Trzecie miejsca przypadły w udziale placówkom z Połchowa (gospodarz: Mariola Parchem) i Sławutowa (gospodarz: Joanna Adas). Nagrody wręczali: Tadeusz Puszkarczuk (Wójt Gminy Puck) i Jan P. Dettlaff (dyrektor OKSiT). Działalność placówek kultury odzwierciedlała wystawa kronik klubowych, którą mieli okazję obejrzeć uczestnicy uroczystego spotkania.

Z refleksją i  aplauzem przyjęto występ zespołu wokalno-instrumentalnego Artes Enseble ze Szczecina. Zespół w składzie: Hanna Okońska – sopran, Łukasz Ratajczak – tenor, Małgorzata Janaszek – wiolonczela i Andrzej Janaszek – fortepian zaprezentował utwory muzyki sakralnej mistrzów baroku i klasycyzmu. Można było wysłuchać muzykę.: A.Vivaldiego, G.F.Haendla, W.A. Mozarta G. Cacciniego czy J.S. Bacha.

Wieczór integracyjny kultury gminnej został „osłodzony” okolicznościowym tortem.

Brunon Ceszke

 

Wprowadził:

Skip to content