15 lat Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” LOT

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” obchodzi swój jubileusz 15-lecia istnienia. Lokalne stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem miasta i gminy, które wspólnie tworzą region o niezwykłym potencjale turystycznym. Działalność stowarzyszenia ma za zadanie głównie propagowanie wszystkiego co jest związane z turystyką historyczną, sakralną, nie wyłączając działalności wydawniczej. Do zadań organizacji należy również poszukiwanie i ciągłe poszerzanie oferty turystycznej dla mieszkańców i naszych gości. Zajmuje się nakłanianiem do promowania i uświadamiania innym na jak pięknym terenie na pomorzu się znajdujemy. Dzięki swoim działaniom zachęcają wszystkich przejezdnych do jak najczęstszych powrotów na ziemię północnych kaszub. Jednym z największych sukcesów działalności organizacji jest utworzenie szlaku historii militarnej kaszub północnych, która zmobilizowała organizatorów przedsięwzięcia do włożenia ogromu pracy, zaangażowania, wysiłku w realizowany projekt, mając nadzieje, że przyniesie on w przyszłości wymierne korzyści w postaci oczarowanych regionem, chcących powracać w nasze strony turystów z całej Polski.

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6287777485987134321]

Wprowadził:

Skip to content