Komunikat z XXVIII  Przeglądu Teatrów Szkolnych w Żelistrzewie

Międzynarodowy Dzień Teatru uczczono  w gminie Puck 28. edycją  Przeglądu Teatrów  Szkolnych. Na scenie Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie wystąpiło sześć zespołów. W teatralnym święcie wzięło udział 77 młodych aktorów. Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym celem imprezy było popularyzowanie sztuki teatralnej jako czynnika wyzwalającego  inicjatywy twórcze i kreatywne postawy wśród młodego pokolenia. Spotkanie było też okazją do wyłonienia najlepszych szkolnych grup teatralnych. W imieniu organizatorów, uczestników powitał oraz organizacyjnie imprezę prowadził Brunon Ceszke – Główny Instruktor ds. Kultury OKSiT w Gminie Puck.

Jury w składzie: Beata Dąbrowska (przewodnicząca), Jolanta Roeske i Elżbieta Derc (członkowie) przyznało nagrody  następującym zespołom:

I nagroda         – Zespół Teatralny „Słoneczni Żeglarze” Szkoły Podstawowej w Swarzewie

Sztuka: „Kapelusz Pani Wrony”

Opiekunki: Katarzyna Bialkowska i Maria Wolff

II nagroda        – Zespół Teatralny „Sceniczni” Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym

Sztuka: „Pręcik”

Opiekunki: Bożena Rozmarynowska, Beata Białk i Agnieszka Liepke

III nagroda       – Zespół Teatralny Szkoły Podstawowej w Łebczu

sztuka: „A niech to gęś kopnie”

opiekun: Marek Czarnowski

Wyróżnienie  – Grupa Teatralna  „Maska” Szkoły Podstawowej w Werblini

sztuka: „Ptasie opowieści”

opiekun: Justyna Romaldowska

wyróżnienie      – Koło Teatralne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie

sztuka: Brzydkie kaczątko”

opiekun: Joanna Ceynowa

wyróżnienie     – Grupa Ewangelizacyjno-Teatralna Puckiej Fary

sztuka: „Drewniana miska”

opiekun: s. Aleksandra Nosalska

 

Najlepszy aktor:

Wiktoria Kryża                                   SP Swarzewo

Indywidualności sceniczne:

Konrad Kąkol                                     SP Rekowo Górne

Zuzanna Szczęch                                SP Łebcz

Bartosz i Tomasz Sokołowscy            SP Werblinia

Najlepsza reżyseria:

Katarzyna Bialkowska i Maria Wolff    SP Swarzewo

Nagrodzone zespoły otrzymały z rąk dyrektora OKSiT w Gminie Puck dr Jana Dettlaffa  talony na zakup nagród oraz  dyplomy uznania, najlepsi reżyserzy i aktorzy – albumy „Kaszuby. Kraina czterech żywiołów”  oraz dyplomy. Jury i organizatorzy serdecznie podziękowali aktorom a przede wszystkim opiekunom  za przygotowanie zespołów do występu.

Trzy najlepsze zespoły  będą reprezentowały Gminę Puck na przeglądzie rejonowym „Niebieskich Tarcz” w Rumii.

Organizator imprezy: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

 

Brunon Ceszke

Galeria foto 

 

 

 

 

Wprowadził:

Skip to content