Akcja Promocyjna Parku Kulturowego w Sopocie

W dniu 23 października br. Na terenie oddziału Muzeum Archeologicznego znajdującego się w Sopocie przy ul. Haffnera 63, otwarta została wystawa „Osada Łowców Fok w Rzucewie, gmina Puck”. Wspomniana wystawa powstała dzięki współpracy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z Gminą Puck i Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.

 Jej celem jest promocja nowoutworzonego na  terenie Gminy Puck Parku Kulturowego „Osada Łowców Fok” w Rzucewie.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m. in. Dyrektor Muzeum Archeologicznego- dr Henryk Paner, wicewójt Gminy Puck-  p. Jerzy Tkaczyk, Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck- p. Jan P. Dettlaff, Kierownik Referatu Inwestycji w Gminie Puck -p. Danuta Polec oraz archeolog od wielu lat związany z badaniami prowadzonymi w rejonie Rzucewa-  p. Danuta Król.  Na otwarciu obecni byli również: p. Wojciech Wesserling- radny Gminy Puck, p. Krzysztof Garstkowiak-Gospodarz Osady Łowców Fok w Rzucewie oraz Wiesława Roszman- Selin- pracownik Ośrodka Kultury w Gminie Puck. Obsługą multimedialną zajął się p. Piotr Kropidłowski.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor Muzeum Archeologicznego, dr Henryk Paner. Głos zabrali także: wicewójt Gminy Puck p. Jerzy Tkaczyk oraz p. Danuta Król.

Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni goście rozpoczęli zwiedzanie. Oprócz ciekawych informacji na temat historii i zwyczajów ludności zamieszkującej tereny wokół Zatoki Puckiej w okresie epoki kamienia można było także „na żywo” zobaczyć mające kilka tysięcy lat, unikalne i niezwykle cenne dla wiedzy o minionych czasach eksponaty odnajdywane podczas prowadzonych prac archeologicznych, m. in. ceramikę, przedmioty codziennego użytku, narzędzia, ozdoby i broń.

Mamy nadzieję, że nowootwarta wystawa nie tylko spopularyzuje wiedzę o historii osadnictwa w rejonie Rzucewa, ale także zachęci do odwiedzenia samej miejscowości i znajdującego się w niej Parku Kulturowego „Osada Łowców Fok” . Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                                                                                                       W.R.-Selin

 

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,5938058927762388561]

Wprowadził:

Skip to content