Badania Dziedzictwa Kulturowego Kaszub w Błądzikowie

Dnia 10.01.2014r najstarsi mieszkańcy wsi udzielali odpowiedzi na pytania z kwestionariusza dotyczącego badań dziedzictwa kulturowego wsi opracowany przez Zakład Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Mieszkańcy opowiadali zapamiętane przez siebie ciekawe historie. Najciekawsze z nich zostaną opublikowane przez wydawnictwo pomorskie.

Irena Piontke Animator Kultury w WKK Błądzikowo

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,5976520464581559649]

Wprowadził:

Skip to content