BIELAWA 2013

KASZUBSKIE   

MAŁE  FORMY LITERACKIE.  POEZJA

„BIELAWA’2013”

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Termin i miejsce:

16 maja 2013 roku (czwartek), godz.12,00   Mechowo (Wiejski Klub Kultury)

Cele:

1. Budowanie świadomości kaszubskiej młodego pokolenia

2. Uczczenie pamięci Jana Drzeżdżona – znakomitego pisarza kaszubskiego

3. Kreowanie kaszubskiej twórczości artystycznej, nowej, autorskiej

4. Poszukiwanie artystycznych talentów kaszubskich

Uczestnicy:

Konkurs poetycki ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku.

Kategorie wiekowe:

Do 13 lat (dzieci), do 18 lat (młodzież) oraz od 19 lat (dorośli)

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1-3 wiersze napisane po kaszubsku, dotąd  nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

Pierwsza koperta: zapis elektroniczny  (na płytce) i komputerowy na papierze.

U dołu zamieszczone: godło i wiek.

Druga koperta zaklejona i oznaczona godłem. Zawiera: adres, dane personalne uczestnika, w tym wiek, telefon oraz godło.

Zgłoszenia:

Obie koperty prosimy nadesłać lub dostarczyć na adres organizatora: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29. Najpóźniej do 06 maja 2013 roku !

Nagrody:

Najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach artystycznych i wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy

Sprawy różne:

1. organizator zabezpiecza uczestnikom z placówek oświatowych i kultury dojazd z Pucka  do Mechowa, oraz powrót do miejscowości zamieszkania na terenie Gminy Puck.

2. organizator zabezpiecza uczestnikom również skromny poczęstunek

3. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dodatkowe udziela Brunon Ceszke

    (tel. 0-58 673 56 51)

 

                            Brunon Ceszke                                               Jan P. Dettlaff

                            Gł.Instruktor ds. Kultury                               Dyrektor

Wprowadził:

Skip to content