OKSiT

„Bielawskie Błota”

„Bielawskie Błota”, Rezerwat Przyrody torfowiskowy na zachód od Mieroszyna. W granicach gminy położony jest jedynie jego wschodni fragment. Powstał z połączenia rezerwatów: “Bielawa”, “Moroszka Bielawskiego Błota” i “Woskownica Bielawskiego Błota”. Obejmuje większą część obszaru Bielawskich Błot i jest największym rezerwatem w województwie pomorskim. Chroni torfowisko wysokie – typu bałtyckiego z charakterystyczną roślinnością, stanowiące ostoję ptactwa wodno-błotnego. Występuje tu między innymi woskownica europejska – krzew rosnący w Polsce tylko w kilku miejscach w pasie przymorskim oraz malina moroszka – relikt glacjalny, współcześnie występujący głównie w strefie borealno-arktycznej, w Polsce nieliczny.

Bielawa.P.Widerski

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Skip to content