OKSiT

Błądzikowo: Jubileuszowy konkurs literacki „Nasz Klub”

Regulamin konkursu literackiego z okazji 45-lecia Wiejskiego Klubu Kultury w Błądzikowie  „Nasz Klub”

7 czerwca Wiejski Klub Kultury w Błądzikowie obchodzi 45-lecie istnienia.

Tematem konkursu jest napisanie wiersza, rymowanki bądź opowiadania związanego w Wiejskim Klubem Kultury w Błądzikowie. 

1. Organizator:

Wiejski Klub Kultury w Błądzikowie ul. Bałtycka 5A

2. Odbiorca:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych w trzech kategoriach wiekowych:

 1. a) klasy 0-3
 2. b) klasy 4-8
 3. c) młodzież oraz dorośli

3. Cele konkursu:

 • świętowanie 45-lecia Wiejskiego Klubu Kultury w Błądzikowie
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności oraz twórczego myślenia.

4. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy konkursu piszą wiersz, rymowankę bądź opowiadanie związane z WKK w Błądzikowie
 • każdy tekst powinien odnosić się do tytułu konkursu „Nasz Klub”
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu i prac uczestników
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • każda praca powinna być opisana na tylnej stronie imieniem, nazwiskiem, wiekiem i telefonem kontaktowym
 • uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody

5. Terminarz:

 • prace na konkurs należy dostarczyć do WKK Błądzikowo ul. Bałtycka 5A do dnia  16 czerwca 2021 r.
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone w gablotce informacyjnej placówki
 • termin rozdania nagród zostanie podany do wiadomości wszystkich nagrodzonych

6. Uwagi ogólne:

 • decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
 • teksty będą wyeksponowane w Wiejskim Klubie Kultury w Błądzikowie, stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
 • sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dołączana jako załącznik)

Wprowadził:

Skip to content