BŁĘKITNA STRUNA KONKURS LITERACKI

 

      K O N K U R S      L I T E R A C K I

 

„BŁĘKITNA   STRUNA”       

 

Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

oraz

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w  Gminie Puck

 

o g ł a s z a j ą

 

XVI edycję Miejsko – Gminnego  Konkursu Literackiego

„ B ł ę k i t n a   S t r u n a ”

 

         Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich mieszkańców Ziemi Puckiej , którzy nie należą do związków  twórczych, a pragną spopularyzować własną twórczość.

 

        Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dwóch wierszy lub jednego opowiadania o dowolnej tematyce, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Organizatorom zależy, aby choć jeden tekst dotyczył naszej nadmorskiej krainy.

 

       Wiersze lub opowiadanie należy nadsyłać w formie zapisu elektronicznego oraz maszynopisu, umieszczając u dołu godło i  wiek. Utwory prosimy przesłać na adres:  Biblioteka  Publiczna im.” Zaślubin Polski z Morzem „ w Pucku, ul. Sambora 16 ,84-100 PUCK z dopiskiem „Błękitna Struna” i wiek uczestnika.

 

Dokładny adres i dane personalne uczestnika,  w tym  wiek, telefon  oraz godło należy umieścić w   d r u g i e j  kopercie, którą prosimy nadesłać wraz ze zgłoszonymi utworami na adres jak wyżej.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

Termin nadsyłania utworów upływa    15   k w i e t n i a   2013 roku.

Komisja konkursowa powołana przez  organizatorów  oceni  nadesłane prace i przyzna nagrody najlepszym uczestnikom w następujących  kategoriach wiekowych:

 

–          dzieci do 13 lat (wyłącznie 2 wiersze)

–          młodzież 14-16 lat (wyłącznie 2 wiersze)

–          młodzież 17-19 lat (2 wiersze lub 1 opowiadanie)

–          dorośli od 20 lat (2 wiersze lub 1 opowiadanie)

 

Podsumowanie konkursu i wręczanie  nagród odbędzie się w  Ratuszu  Miasta w Pucku,  dnia 20 maja 2013 r. Szczegółowe informacje podamy telefonicznie

 ( 058/673-28-76 ).

 

Wprowadził:

Skip to content