[FOTO FILM] Album ”Fara w Pucku”

Promocja Albumu Danuty i Jana P. Dettlaff. „Kościół farny był i jest dumą parafii i mieszkańców miasta, ale też nieustannym zadaniem. Wdzięczny jestem autorom albumu Państwu Danucie i Janowi Dettlaff, że odsłonili trwającą już sześć wieków nieustanną troskę o tę świątynię. Każde pokolenie wierzących dokładało tu cząstkę swego serca. Dokłada i obecnie, pomimo wielu braków i potrzeb, bo nie samym chlebem żyje człowiek i chodząc po ziemi, w sercu już nosi kawałek nieba. […]”

(Proboszcz Parafii Farnej ks. prałat Jerzy Kunca)

4

5

 

6

 

3

 

2

 

1
id_2858_1_big

id_2858_1_big

Wprowadził:

Skip to content