Darowizny

Na podstawie art. 18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz.865; ost.zm. w Dz.U. poz. 2217) podatnik udostępnia do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych w 2019 r. darowiznach.

OKSIT w Gminie Puck otrzymał w 2019 r. darowizny w wysokości:

  • 500 zł – firma MGJ Sp. z o.o., 84-106 Leśniewo, ul. Ofiar Piaśnicy 30

Łącznie kwota 500 zł