Darowizny

Na podstawie art. 18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz.1406 z późn. zm.) podatnik udostępnia do publicznej wiadomości informację o otrzymanych w 2020 r. darowiznach.

OKSIT w Gminie Puck otrzymało w 2020 r. następujące darowizny środków trwałych i wyposażenia z przeznaczeniem na cele statutowe:

  • 958,48 zł – 32 zestawy komputerowe (wyposażenie placówek kultury)
  • 257,00 zł- 10 drukarek (wyposażenie placówek kultury)
  • 000,00 zł- Kosiarka samojezdna (środek trwały przeznaczony do pielęgnacji boisk Gminy Puck)

Ww. darowizny w łącznej wysokości 112.215,48 zł OKSIT w Gminie Puck otrzymał od organizatora instytucji kultury tj. Gminy Puck z siedzibą w Pucku, ul. 10 Lutego 29.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na podstawie art. 18 ust.1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz.865; ost.zm. w Dz.U. poz. 2217) podatnik udostępnia do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych w 2019 r. darowiznach.

OKSIT w Gminie Puck otrzymał w 2019 r. darowizny w wysokości:

  • 500 zł – firma MGJ Sp. z o.o., 84-106 Leśniewo, ul. Ofiar Piaśnicy 30

Łącznie kwota 500 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Skip to content