Dzień Dziecka w Mieroszynie

Dnia 30.05.2019 r o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Mieroszynie został zorganizowany Dzień Dziecka przy wsparciu Rady Rodziców, Sołtysa, Rady Sołeckiej, Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ludowego Zespołu Sportowego. Po 15 minutach pobytu w szkole dzieci usłyszały wycie syreny pożarniczej. Zostały poinformowane, że w szkole wybuchł pożar. Nauczyciele z dziećmi bardzo sprawnie przeprowadzili ewakuację, co oczywiście było tylko ćwiczeniem, jednak uczniowie o tym nie wiedzieli. Ochotnicza Straż Pożarna ugasiła pożar oraz przeprowadziła akcję ratowania człowieka. Następnie przeprowadzono wiele konkurencji sportowych, po których Rada Rodziców poczęstowała dzieci hotdog-ami. Wszystkie dzieci otrzymały medale oraz nagrody pocieszenia. Pierwsze trzy najlepsze klasy otrzymały puchary.

Animator Kultury WKK Mieroszyno

Wioleta Karczewska – Strójwąs

Wprowadził:

Skip to content