Dzień z Krzemionkami w Osadzie Łowców Fok

Interesującym wydarzeniem w Parku Kulturowym Osadzie Łowców Fok w Rzucewie był Dzień z Krzemionkami i krzemieniem pasiastym nad Zatoką Pucką. Zaproszeni archeolodzy Pan Artur Jedynak z Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oddz. Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Pani Urszula Jedynak z firmy Labrys, przybliżyli gościom realia życia neolitycznych górników oraz powstanie i funkcjonowanie kopalni krzemienia pasiastego w okresie neolitu. Przedstawiono także działania, które podjęto w celu wpisania zabytku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Organizatorzy podzielili Dzień z Krzemionkami… w Parku Kulturowym na dwie części.
W pierwszej warsztatowej, skierowanej głównie dla młodzieży archeolodzy opowiadali jak pracowali pierwsi górnicy, jak obrabiano krzemień i uzyskiwali pierwsze narzędzia. Na przygotowanych krosnach uczono gości Osady podstaw tkactwa. Na kamiennym podłożu naśladowano znaki-ryty dawnych górników. W części drugiej, którą zapowiedziała inicjatorka wydarzenia archeolog Pani Danuta Król oraz Pan Dyrektor OKSiT w Gminie Puck dr Jan Paweł Dettlaff obejrzeliśmy projekcję filmu Krzemienne dziedzictwo oraz wysłuchaliśmy prelekcji Pana
A. Jedynaka, Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego i ich droga na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W wydarzeniu o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim, promującym przyrodnicze i historyczne znaczenie górniczego zabytku, uczestniczyło liczne grono młodzieży i dorosłych. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. Pan Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk oraz Pani Dyrektor Zamku w Krokowej, Prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka dr Danuta Dettlaff. W warsztatach uczestniczyły dzieci m. in. z Klubów Kultury w Błądzikowie, Mieroszynie i Strzelnie. W czasie spotkania kolekcjoner Pan Werner Grabe z Pucka podarował Osadzie kolejne historyczne przedmioty związane z kulturą rolną na Kaszubach. Dyrektor OKSiT w Gminie Puck, pracownicy Parku Kulturowego przekazują podziękowanie i wyrazy wdzięczności dla Dyrekcji Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki… za wypożyczenie wystawy planszowej a goszczącym w Osadzie archeologom za interesujące warsztaty i prelekcję.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wystaw Parku Kulturowego, korzystania z zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej. Przypominamy że nasza placówka czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 16.00.

GALERIA

Wprowadził:

Skip to content