Edukacja w Osadzie Łowców Fok

Rozpoczęcie roku szkolnego to także początek intensywnej pracy edukacyjnej w Osadzie. Od września Park Kulturowy w Rzucewie odwiedza licznie młodzież szkolna. Są to zarówno uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej, jak i wychowankowie szkół średnich.

W czasie wykładów multimedialnych młodzież poznaje prehistorię swojej kaszubskiej ojczyzny. Dla najmłodszych odwiedzających Osadę, prowadzący zajęcia przytaczają legendy i baśnie dotyczące pomorskiej przeszłości.

Uzupełnieniem prelekcji jest zawsze spacer ścieżką edukacyjną w towarzystwie przewodnika, który opowiada o rozmieszczonych w terenie eksponatach.

Nie ma bardziej naturalnej oraz skutecznej metody nauki i poznawania świata niż wspólna zabawa, dlatego dużą popularnością cieszą się zawsze warsztaty podstaw garncarstwa. Formowane naczynia nawiązują kształtem do tych, które młodzież wcześniej ogląda w muzealnych gablotach. Zabrane do domów są cenną pamiątką, wspomnieniem wizyty w Osadzie.

Na zdjęciach młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi z animatorami zajęć Wiesławą Roszman-Selin i Piotrem Rumanowskim.

GALERIA

Wprowadził:

Skip to content