OKSiT

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie 13-14 września 2014 roku

Współorganizatorami imprezy są: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, OKSiT w Gminie Puck oraz sołectwo Rzucewo. Impreza odbywa się na terenie nowo powstałego Parku Kulturowego Osady Łowców Fok nad brzegiem Zatoki Puckiej, miejscu gdzie zamieszkiwała ludność już w epoce kamienia. Program imprezy obejmuje m.in.: wystawy archeologiczne, pokazy warsztatów, narzędzi i broni łowców fok z epoki kamienia, turnieje w rzucaniu oszczepem za pomocą miotacza z epoki kamienia, występy zespołów i prezentacja twórców ludowych. 

Nie zabraknie także kuchni regionalnej miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

13-14 września 2014 roku

zapr.łowcy fok.2014

Wprowadził:

Skip to content