Europejskie Dni Dziedzictwa – Odkrywamy dziedzictwo 2020

Europejskie Dni Dziedzictwa w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie
Tegoroczną myślą przewodnią EDD były słowa „Moja droga”. W myśl tą w Osadzie wplatały się wystawy tematyczne opracowane specjalnie na te dni. Najistotniejszą była wystawa „Jan Żurek, człowiek, archeolog, nauczyciel”. Ekspozycja prezentowała życiową drogę autora pierwszego naukowego opracowania dotyczącego wykopalisk w Rzucewie. Wystawę opracowała archeolożka Pani Danuta Król przy współpracy z Dyrektorem OKSiT
w Gminie Puck Panem dr. Janem Pawłem Dettlaffem. Kolejną ekspozycją była wystawa fotograficzna „Inwentaryzacja skarbca benedyktynek w Żarnowcu” realizowana przez Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka. Fotografie autorstwa Pani Prezes TUMP-u,
dr Danuty Dettlaff oraz dr. J. P. Dettlaffa, prezentowały hafty zdobiące poduszki liturgiczne, ornaty i antepedia. Poza wymienionymi wystawami do dyspozycji zwiedzających były stałe ekspozycje funkcjonujące w Osadzie, „Rzucewo w epoce kamienia” oraz „Pradzieje Gminy Puck”.
EDD w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie oficjalnie otworzył Pan Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk. O istocie idei towarzyszącej Europejskim Dniom i nowych wystawach mówili także ich autorzy: D. Król, dr D. Dettlaff oraz dr J. P. Dettlaff. Dni Dziedzictwa
w Rzucewie uświetnił swoim występem regionalny zespół kaszubski „Bursztynki”
z Mieroszyna. W wydarzeniu w Osadzie uczestniczyła też hafciarka Pani Elżbieta Mirończuk, która zaprezentowała swoją bogatą twórczość oraz Pan Józef Roszman twórca ludowy, który prowadził warsztaty rogarskie. W trakcie imprezy można było też próbować domowych wypieków przygotowanych przez KGW z Rzucewa przy współpracy z Sołtysem wsi Rzucewo Panią Anną Busz.
Jak zwykle EDD w Rzucewie cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wśród gości znaleźli się m.in. Z-ca Wójta Gminy Puck Pan Piotr Neubauer, Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Styn, Radny Gminy Puck Pan Florian Piper, projektant chaty kaszubskiej Pan dr inż. arch. Grzegorz Rzepecki, przedstawicielki KGW z Werblini, Brzyna, Starzyna, Mieroszyna i Rekowa Górnego. Zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania przygotowanych wystaw i ekspozycji archeologicznych w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie.

Wprowadził:

Skip to content