Ferie zimowe w Osadzie Łowców Fok

Uśmiechy na buziach dzieci to najlepsza recenzja dla zajęć, które zorganizowano w Osadzie Łowców Fok w okresie ferii zimowych. Jak zawsze staraliśmy się w umiejętny sposób połączyć zabawę z edukacją. Program wakacji był zróżnicowany tak by trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. W lansowaniu wiedzy szczególną uwagę przykładamy zawsze do promowania tematów o historii i prehistorii regionu oraz jego szczególnych walorach kulturowych i krajobrazowych. Dlatego w zorganizowanych zajęciach dla dzieci powracaliśmy często do opowiadania o życiu ludzi w epoce kamienia i wiekach późniejszych, uzupełniając wykłady filmami i prezentacją multimedialną. Dużym powodzeniem cieszyły się zawsze ćwiczenia z podstaw garncarstwa.
Zarówno dzieci jak i towarzyszący im rodzice zaangażowali się w zabawę budowania miasta z kartonów. Powstały (zdaniem projektantów) najważniejsze dla osiedli budynki: szkoła, szpital, kościół, domy mieszkalne a nawet klub seniora. Przed rozpoczęciem zabawy wysłuchano krótkiej prezentacji multimedialnej o genezie współczesnych miast. O florze i faunie wód Bałtyku opowiadali nauczyciele z Błękitnej Szkoły Stacji Morskiej z Helu. Ciekawe prelekcje wzbogacały obserwacje terenowe i eksperymenty naukowe. Do fauny i flory Bałtyku nawiązywały także zajęcia manualne w czasie których wyszywano foki. Przygotowali je instruktorzy Państwo Beata Wojtukiewicz i Piotr Oleksiak z Klubu 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni. Interesującym spotkaniem z różnymi formami przyrządzania posiłku był program Pana Leszka Tomczaka z restauracji „Kuchnia u Kaszuba”- „Od pieczenia na kamieniach do kuchenki mikrofalowej”. Jeśli aura pozwalała to miłe spotkania z młodzieżą kończyły się zawsze rozpaleniem ogniska, przy którym pieczono przygotowane wcześniej kiełbaski.
W czasie ferii zimowych odwiedzały nas licznie dzieci z wiejskich klubów kultury z: Sławutowa, Rekowa Górnego, Błądzikowa, Osłonina, Połchowa, Gnieżdżewa, Leśniewa, Połczyna oraz innych okolicznych miejscowości. Autorzy programu ferii zimowych dr Piotr Rumanowski oraz Wiesława Roszman-Selin dziękują wszystkim uczestnikom za odwiedziny w Osadzie oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wprowadził:

Skip to content