Ferie zimowe w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie

W Osadzie Łowców Fok w Rzucewie szybko upłynęły ferie zimowe. Przygotowano zróżnicowany program zajęć. Dzieci i młodzież wysłuchała interesujących wykładów multimedialnych, brała czynny udział w zajęciach manualnych i plastycznych. Pomimo kapryśnej aury zajęcia kończyło pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Pogadankę uzupełnioną slajdami na temat bursztynów i rodzajów ozdób w dawnych wiekach, przygotowała Pani archeolog Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
W podobny sposób opowiadał o fokach, mieszkankach Bałtyku Pan Wojciech Górski ze Stacji Morskiej w Helu. Tematyka wykładów przekładała się na zajęcia manualne i plastyczne.

Instruktor plastyki z Klubu 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni, Pani Beata Wojtukiewicz zajęła dzieci wyszywaniem fok z kolorowych materiałów. Pan Piotr Rumanowski art. plastyk z OKSiT w Gminie Puck przygotował zajęcia plastyczne. Wprowadzał młodzież w arkana podstaw garncarstwa i jednocześnie opowiadał o życiu w Osadzie w dawnych wiekach. Pradawnymi metodami wykonywano naczynia z gliny. W czasie zajęć plastycznych malowano wcześniej przygotowane gipsowe odlewy fok i ryb. Dzieci wykonywały też pamiątkowe pocztówki z Osady. Młodzież korzystała z sali komputerowej rozwiązując przygotowane rebusy na temat archeologii. Wizyty w Rzucewie kończyły ogniska przygotowane przez Pana Krzysztofa Garstkowiaka, pracownika OKSiT w Gminie Puck.

W zajęciach uczestniczyły dzieci z Rzucewa i Wiejskich Klubów Kultury z Mieroszyna, Leśniewa, Domatowa, Mechowa, Osłonina, Błądzikowa oraz Sławutowa. Dziękujemy za współpracę w przygotowaniu zajęć, odwiedziny miłych gości i zapraszamy wszystkich do Parku Kulturowego Osada łowców Fok w Rzucewie.

Wprowadził:

Skip to content