Gmina Puck podpisała umowę na zadanie: „Remont nawierzchni ścieżki rowerowej

Gmina Puck podpisała umowę na zadanie: „Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo – Radoszewo” w ramach projektu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck” wraz z „Przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1506G na drogę wewnętrzną ul. Królewską w Łebczu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie:

1) nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej ścieżce rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi – 20 620 m2;

2) nowej nawierzchni z kostki betonowej „8” ca 135 m2 oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej „8” ca 23 m2

Wykonawcą robót jest firma „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Prace trwać będą od 18 do 30 czerwca 2020 r. Koszt zadania wynosi ponad 1,7 mln zł.

Wprowadził:

Skip to content