Herby Wsi Żelistrzewo

Po długim czasie oczekiwania, nadszedł moment, w którym możemy zobaczyć małe elementy architektury  krajobrazu w postaii Herbów  Wsi Żelistrzewo.

Jak mówi Szymon Detllaff : Pomysł wykonania rzeźbionych herbów narodził się w głowie Sołtysa wiosną 2015 roku.
„Nie każda wioska ma swój herb, czemu nie mielibyśmy się tym chwalić?”

W łańcuszku pomysłów, powstała inicjatywa zbiórki pieniędzy podczas wioskowej Sobótki na Stawie. Niestety kwota którą zebraliśmy nie wystarczyła na pokrycie kosztów wytworzenia herbów. Podjęto decyzję dołożenia brakującej kwoty z puli środków sołeckich z tzw. rezerwy.
W stworzeniu herbów wzięło udział trzech lokalnych, znakomitych rzemieślników:
p. Sławek Kuptz z Żelistrzewa – wykonał dębowe stelaże, płyty herbowe oraz zadaszenie;
p. Piotr Golla z Łebcza- wykonał dębowe płaskorzeźby;
p. Monika Witkowska z Mrzezina – pomalowała herby.

Powyżej wymienione osoby zasługują na duże brawa i podziękowania, gdyż stworzyli dla Nas coś pięknego, coś z czego możemy wszyscy być dumni.

Dodatkowo, dziękujemy p. Bugumiłowi Soitz, który z bez chwili zawahania ufundował beton potrzebny do zakotwiczenia herbów oraz p. Rafałowi Hincke za stworzenie metalowych stelaży pod herby.

Nie sposób nie wspomnieć o Ks. Zbigniewie Kulwikowskim, który jest pierwotnym pomysłodawcą stworzenia Herbu Żelistrzewa, dziękujemy za ten wspaniały pomysł.

Na lokalizacje umieszczenia herbów wybraliśmy dwa centralne miejsca Żelistrzewa:
Wiejski Dom Kultury oraz teren Żelistrzewskiego kościoła.

1

2

3

4

5

6

7

8

Wprowadził:

Skip to content