[VIDEO] IV Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka – Puck 13.06.2014

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6025445798960990929]

 

1. CEL REGAT:

– Regaty maja charakter rekreacyjno-sportowy

– Wyłonienie najlepszych załóg żeglarzy w sezonie 2014

– Integracja środowiska samorządowców Województwa Pomorskiego

– Podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich

– Wymiana doświadczeń i przekazanie informacji o przedsięwzięciach dla żeglarzy i turystów w województwie pomorskim.

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT:

13.06.2014r. (piątek) – Zatoka Pucka

3. ORGANIZATOR:

Harcerski Ośrodek Morski

4. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

5. BIURO REGAT:

Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

tel. (058) 673 21 50, (058) 673 25 65

regaty@klasapuck.org www.klasapuck.org

Informacji udziela Sławomir Dębicki 0 501 674 698; (058) 673 21 50

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Poprzez e-mail lub osobiście do godz.1000 w dniu rozpoczęcia regat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:

 • liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby
 • prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego
 • znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi.

8. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:

Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min.2 wyścigów.

9. PROGRAM REGAT:

830 – 1000 przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat
1000 otwarcie regat, odprawa sterników
1100 – 1500 regaty
1500 – 1800 zdawanie sprzętu, obliczanie wyników prze komisję, posiłek regatowy, przekazanie informacji o  przedsięwzięciach dla żeglarzy, ogłoszenie wyników


10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Wpisowe do regat 100zł/osoba (300zł/400zł załoga) płatne na konto Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku – nr 96 8348 0003 0000 0000 3896 0001
 • Opłata protestowa 150 zł
 • Istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w HOM
 • Rezerwacje tel.(058) 673 21 50 lub 0 502 674 698 , hom@hompuck.orgwww.hompuck.org

11. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • ubezpieczenie NW uczestników
 • posiłek regatowy
 • łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
 • nagrody dla uczestników
 • prawo startu na żaglach (do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora oraz z własną talią grota.

Organizator

Wprowadził:

Skip to content