Kaszubski przewodnik z nagrodą Róża Regionów

W ogólnopolskim konkursie na najlepsze wydawnictwa i najlepsze aplikacje promujące gminy, miasta, regiony wybrano dziesięć najlepszych projektów spośród 130 zgłoszonych. W top 10 znalazł się nasz nowy przewodnik przyrodniczy „Kaszuby Północne na cztery pory roku”!

Na Gali Róża Regionów w Poznaniu Marta Balicka, prezes Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, odebrała dyplom z wyróżnieniem za przewodnik przyrodniczy przygotowany zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

– Cieszymy się, że nasz projekt i Kaszuby Północne zauważono i doceniono w Polsce. Mieliśmy przekonanie, że robimy coś absolutnie wyjątkowego i szanowne jury rzeczywiście to potwierdza. Dziękujemy za tak pochlebną ocenę oraz dziękujemy wszystkim naszym członkom i samorządom, które nas wspierają w działaniach – mówiła prezes Balicka.

Konkurs Róża Regionów organizowany przez Wiadomości Turystyczne zwraca uwagę na jakość promocji naszego kraju poprzez ekspercką ocenę wydawnictw promujących miasta, regiony i produkty turystyczne.

Ideą konkursu jest propagowanie wysiłków władz samorządowych związanych z promocją okolicy oraz wspieranie rozwoju marketingu terytorialnego w naszym kraju. Konkurs ma na celu upowszechniać innowacyjność w sposobie tworzenia wydawnictw i aplikacji mobilnych promujących gminy, miasta, regiony. W obliczu rosnących oczekiwań turystów to stały rozwój, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, profesjonalna oprawa graficzna i kreatywność, stanowią klucz do sukcesu. Z tego powodu konkurs dedykowany jest inicjatywom starającym się wprowadzić wspomniane elementy w promocję własnego regionu.

Przewodnik „Kaszuby Północne na 4 pory roku” oceniało jury w zakresie grafiki, redakcji i stylu przekazu językowego, komunikacji z turystą, oceny konsumenckiej oraz marketingu internetowego.

Nagrody odebrali również: Podlaskie.travel, Urząd Miasta Skierniewice, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Gliwicach, Małopolska Organizacja Turystyczna, Urząd Miasta Hajnówka, Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Urząd Miasta Krakowa.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu podmiotów, w tym Samorządu Gminy Puck.

Link do galerii zdjęciowej: http://www.kaszubypolnocne.pl/galeria-134-gala_roza_regionow.html
Link do e-przewodnika: http://www.kaszubypolnocne.pl/epublikacja-44-przewodnik_przyrodniczy.html

Wprowadził:

Skip to content