Kaszubskie Małe Formy Artystyczne – „BIELAWA 2014”

Komunikat z podsumowania „Kaszubskich Małych Form Artystycznych – Bielawa’2014”

Dnia 16 maja 2014 roku w Wiejskim Klubie Kultury w Mechowie odbyło się podsumowanie „Kaszubskich Małych Form Artystycznych – Bielawa’2014”,  im. Jana Drzeżdżona. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. W konkursie wzięło udział 9 poetów kaszubskich (nadesłano 15 utworów)  z 4 placówek oświatowych z: SP Połczyno (1), SP Żelistrzewo (1), SP Swarzewo (2), Celbowo (5). W spotkaniu uczestniczyli autorzy prac oraz nauczyciele. Gości powitał dr Jan Dettlaff – dyrektor OKSiT w Gminie Puck. Podkreślił wielki wkład pisarza Jana Drzeżdżona – rodem z Domatowa, na rzecz literatury kaszubskiej. Dziś, może posłużyć, jako godny wzorzec w kreowaniu twórczości literackiej społeczności kaszubskiej – dodał.

Komisja artystyczna w składzie: Jerzy Łysk (przewodniczący) i Elżbieta Derc (członek) wytypowała do nagród następujących uczestników:

I nagroda: Natalia Mielke SP Celbowo, wiersz „Miesące”

II nagroda: Paulina Więzik SP Swarzewo, wiersz „Òtemknij serce”

III nagroda: Justyna Oksiuta SP Połczyno, wiersz „Nie lăkôjta să”

Wyróżnienie: Natalia Figlon SP Celbowo, wiersz „Farwë zymkù”

Wyróżnienie: Wojciech Lange, SP Żelistrzewo, wiersz „Chto choć rôz”

Uczestnictwo: Jakub Pietruszkiewicz SP Celbowo,  Zofia Szczepańska  SP Celbowo, Julia Szweda SP Celbowo, Dorota Gappa SP Swarzewo

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe,  nagrody książkowe „Wielcy Kaszubi” i „Pan Tadeusz”. Najlepsi dodatkowo pendrajwy.  Spotkanie odbywało się przy kawie i kuchu kaszubskim. Dzielono się refleksjami o języku kaszubskim… Przed wyjazdem z Mechowa, wszyscy udali na cmentarz, na grób śp. Jana Drzeżdżona. Złożono kwiaty, odmówiono wspólnie modlitwę za duszę Zmarłego…

Brunon Ceszke
Gł. Instruktor ds. kultury
OKSiT w Gminie Puck

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6015208694177258465]

KASZUBSKIE   

MAŁE  FORMY LITERACKIE.  POEZJA

„BIELAWA’2014”

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Termin i miejsce:

16 maja 2014 roku (piątek), godz.12,00   Mechowo (Wiejski Klub Kultury)

Cele:

1. Budowanie świadomości kaszubskiej młodego pokolenia

2. Uczczenie pamięci Jana Drzeżdżona – znakomitego pisarza kaszubskiego

3. Kreowanie kaszubskiej twórczości artystycznej, nowej, autorskiej

4. Poszukiwanie artystycznych talentów kaszubskich

Uczestnicy:

Konkurs poetycki ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku.

Kategorie wiekowe:

Do 13 lat (dzieci), do 18 lat (młodzież) oraz od 19 lat (dorośli)

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1-3 wiersze napisane po kaszubsku, dotąd  nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

Pierwsza koperta: zapis elektroniczny  (na płytce) i komputerowy na papierze.

U dołu zamieszczone: godło i wiek.

Druga koperta zaklejona i oznaczona godłem. Zawiera: adres, dane personalne uczestnika, w tym wiek, telefon oraz godło.

Zgłoszenia:

Obie koperty prosimy nadesłać lub dostarczyć na adres organizatora: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29. Najpóźniej do 13 maja 2014 roku !

Nagrody:

Najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach artystycznych i wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy

Sprawy różne:

1. przejazd osób do Mechowa i z powrotem zabezpiecza placówka delegująca

2. organizator zabezpiecza uczestnikom nagrody, dyplomy i  skromny poczęstunek

3. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dodatkowe udziela Brunon Ceszke

(tel. 0-58 673 56 51)

 

                            Brunon Ceszke                                               Jan P. Dettlaff

                            Gł.Instruktor ds. Kultury                               Dyrektor

 

 

 

Wprowadził:

Skip to content