Kaszubskie Małe Formy Literackie. Poezja. Bielawa ‘2022 Konkurs poetycki im. Jana Drzeżdżona

Regulamin Konkursu: Kaszubskie Małe Formy Literackie. Poezja. Bielawa ‘2022 im. Jana Drzeżdżona. W 30.lecie śmierci pisarza…

 

Pamięć znakomitego pisarza kaszubskiego Jana Drzeżdżona jest dla nas sprawą podstawową w budowaniu świadomości kaszubskiej młodego pokolenia. Rozwój kultury naszej Małej Ojczyzny jest zaczynem niezłomnego trwania Kaszubów na swojej ziemi… Tradycyjne umiejscowienie finału konkursu w Domatowie, miejscu urodzenia Jana Drzeżdżona, nad jeziorkiem Bielawa, dawało wyraz naszym głębokim emocjom wobec twórcy.
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck jako organizator konkursu serdecznie zaprasza do współpracy…

1. Organizator konkursu: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

2. Celem konkursu jest popularyzacja kaszubskiej twórczości literackiej pisanej w języku kaszubskim i poszukiwanie młodych talentów. Tegoroczna edycja skupia się na poezji.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku.

4. Kategorie wiekowe uczestników: do lat 13 (dzieci), do lat 18 (młodzież), dorośli.

5. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 3 wierszy, napisanych po kaszubsku, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, tylko w zapisie elektronicznym na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo.

6. Utwory powinny być podpisane godłem (pseudonimem) i wiekiem.
Takim samym godłem powinna też być podpisana i dołączona do prac konkursowych koperta (zaklejona), a w niej wypełniona i podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawierająca dane identyfikujące autora (imię, nazwisko, wiek i adres).

7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 8 grudnia 2022r.

8. Organizatorzy proponują uczestnikom temat poetycki: „Boże Narodzenie – szeroka refleksja nad Tajemnicą Narodzenia Jezusa”.

9. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

10. O ostatecznym rozdziale nagród zadecyduje jury powołane przez organizatorów.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.oksitpuck.pl – 15 grudnia 2022 roku.

12. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Wieczoru Bożonarodzeniowego Gminy Puck w Domu Kultury w Żelistrzewie – 18 grudnia 2022 roku.

13. Przyznane nagrody będzie można również odebrać w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w godzinach funkcjonowania instytucji do końca marca 2023 roku.

14. Wszelkich informacji udzieli instruktor ds. kultury Wiktoria Gaffke; tel. 507 041 640.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

regulamin Bielawa 22

zgoda Bielawa

Wprowadził:

Skip to content