Kaszubskie Małe Formy Literackie. Poezja. Konkurs Bielawa '2023 im. Jana Drzeżdżona

Regulamin Konkursu: Kaszubskie Małe Formy Literackie. Poezja. Bielawa '2023 im. Jana Drzeżdżona.

Pamięć znakomitego pisarza kaszubskiego Jana Drzeżdżona jest dla nas sprawą podstawową w budowaniu świadomości kaszubskiej młodego pokolenia. Rozwój kultury naszej Małej Ojczyzny jest zaczynem niezłomnego trwania Kaszubów na swojej ziemi… Tradycyjne umiejscowienie finału konkursu w Domatowie, miejscu urodzenia Jana Drzeżdżona, nad jeziorkiem Bielawa, dawało wyraz naszym głębokim emocjom wobec twórcy.

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck jako organizator konkursu serdecznie zaprasza do współpracy…

 1. Organizator konkursu: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
 2. Celem konkursu jest popularyzacja kaszubskiej twórczości literackiej pisanej w języku kaszubskim i poszukiwanie młodych talentów. Tegoroczna edycja skupia się na poezji.
 3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku.
 4. Kategorie wiekowe uczestników: do lat 13 (dzieci), do lat 18 (młodzież), dorośli.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie 3 wierszy, napisanych po kaszubsku, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach, tylko w zapisie elektronicznym (pendrive) na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, u I . Lipowa 17, 84-122 želistrzewo.
 6. Utwory powinny być podpisane godłem (pseudonimem) i wiekiem. Takim samym godłem powinna też być podpisana i dołączona do prac konkursowych koperta (zaklejona), a w niej wypełniona i podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawierająca dane identyfikujące autora (imię, nazwisko, wiek i adres).
 7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 czerwca 2023r. (piątek).
 8. Organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematyki prac.
 9. Na autorów najlepszych prac czekają Vouchery do sklepu Empik o wartości: Kategoria 1: I miejsce — 250zł, Il miejsce — 200zł, III miejsce — 150zł. Kategoria 2: I miejsce — 250zł, Il miejsce — 200zł, III miejsce — 150zł. Kategoria 3: I miejsce — 250zł, Il miejsce — 200zł, III miejsce — 150zł. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
 10. O ostatecznym rozdziale nagród zadecyduje jury powołane przez organizatorów.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.oksitpuck.pl – 30 czerwca 2023 roku.
 12. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas XXIII Festiwalu Pieśni Kaszubskiej „KASZËBSCZÉ TóNË NAD MÖLIM MÖRZÁ”- 9 lipca 2023 roku (niedziela) w Swarzewie.
 13. Wszelkich informacji udzieli instruktor ds. kultury Wiktoria Gaffke; tel. 507 041 640.

Pobierz

Wprowadził:

Skip to content