KASZUBSKIEMAŁE  FORMY LITERACKIE.  POEZJA „BIELAWA’2019”

KASZUBSKIE  MAŁE  FORMY LITERACKIE.  POEZJA „BIELAWA’2019”

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Termin i miejsce (podsumowania):

15 maja 2019 roku (środa),           Mechowo (Wiejski Klub Kultury)

Cele:

  1. Budowanie świadomości kaszubskiej na niwie kultury ludowej
  2. Uczczenie pamięci Jana Drzeżdżona – znakomitego pisarza kaszubskiego
  3. Kreowanie kaszubskiej twórczości artystycznej, nowej, autorskiej
  4. Poszukiwanie artystycznych talentów kaszubskich

Uczestnicy:

Konkurs poetycki ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku.

Kategorie wiekowe:

Do 13 lat (dzieci), do 18 lat (młodzież) oraz od 19 lat (dorośli)

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1-3 wiersze napisane po kaszubsku, dotąd  nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

Pierwsza koperta: zapis elektroniczny  (płytka lub pendrajw) i komputerowy na papierze.

U dołu zamieszczone: godło i wiek.

Druga koperta zaklejona i oznaczona godłem. Zawiera: adres, dane personalne uczestnika, w tym wiek, telefon oraz godło.

Zgłoszenia:

Obie koperty prosimy nadesłać lub dostarczyć na adres organizatora: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29. Najpóźniej do 08 maja 2019 roku !

Nagrody:

Najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach artystycznych i wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy.

Sprawy różne:

  1. uczestnicy przyjeżdżają na koszt delegującej placówki
  2. organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek i powrót do miejscowości zamieszkania
  3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów (podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych)

  1. we wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator

imprezy.

Wszelkich informacji wyjaśnia Brunon Ceszke, tel. 673 56 51 lub 507 041 640

 

                            Brunon Ceszke                                               dr Jan P. Dettlaff

                            Gł.Instruktor ds. Kultury                               Dyrektor

 

 

 

 

 

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content