Komunikat Z „Wieczoru z wolontariatem” pt. „Z pomocną dłonią dla Afryki” w Darzlubiu

Środowiskowy Uniwersytet Ludowy „Belôce” działający przy Wiejskim Klubie Kultury w Darzlubiu, zorganizował 7 lutego 2015r. w tutejszej placówce „Wieczór z wolontariatem” pt. „Z pomocną dłonią dla Afryki”. Uczestników spotkania powitał Brunon Ceszke – v-ce prezes ŚUL, przybliżając min. ideę organizacji, która zmierza w kierunku rozwoju człowieka, poprzez samokształcenie w ramach rozwijania bezpośrednich  więzi międzyludzkich. Istotnym elementem działania są spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy  swoją wiedzą, umiejętnościami  czy  doświadczeniem, mogą poszerzyć horyzonty myślowe i pogłębić wrażliwość nie jednego człowieka…

W tym przypadku na horyzoncie była Afryka a wrażliwość uczestników spotkania   pogłębiała ciężka dola śmiertelnie chorych mieszkańców Rwandy. To właśnie tam, w ubiegłym roku – w ramach programu „Wolontariat – Polska Pomoc” MSZ RP, dwukrotnie pracowała jako wolontariuszka Anna  Jochim-Labuda (v-ce prezes Hospicjum w Pucku). Wspólnie z dr Wiesławem Ptach – koordynatorem projektu „Opieka Paliatywna – nowa ścieżka na drodze  rozwoju społeczeństwa Rwandy”, przybliżyła zebranym, w jak ciężkich warunkach odbywa się opieka nad chorymi w tym kraju, oraz  jakie są sposoby pomocy naszego  państwa, w oparciu o własny przykład. Spotkanie – poprzez dyskusję, wystawę fotograficzną, oraz prezentację multimedialną – pozwoliło także zapoznać uczestników spotkania z ciekawostkami życia codziennego, kulturą i walorami przyrodniczymi mieszkańców tego zakątka Afryki.

W ramach podziękowania były gromkie brawa i kwiaty, które wręczył Witold Szuster – prezes ŚUL w Darzlubiu.

Wieczór zakończył się przy kawie i słodkim poczęstunku. Kontynuowano dyskusję  o   ciekawostkach kulturowych Rwandy. Doszukano się nawet „wspólnego pierwiastka”… z Darzlubiem.  Ale to już pozostanie słodką tajemnicą zebranych…

Brunon Ceszke

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6114187402548826065]

Wprowadził:

Skip to content