Konferencja naukowa oraz promocja książki na temat badań archeologicznych w regionie

22 marca i 23 marca odbyły się dwie konferencje podsumowujące projekt i wydanie publikacji
„ Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, Gmina Puck, stanowisko 1” pod redakcją Danuty Król . Pierwsza konferencja odbyła się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku , które jest wydawcą publikacji. Drugą konferencję przygotował Partner projektu czyli Urząd Gminy w Pucku wraz z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck .
Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowana publikacja składa się z trzynastu rozdziałów. Dowiadujemy się z nich o nieznanych dotychczas faktach o rzucewskiej osadzie. Autorami są wybitni specjaliści w zakresie archeologii, archeobotaniki , archeozoologii i paleoekologii z instytucji naukowych i muzealnych z kraju i zagranicy. Partner projektu przygotował kilkustronicowy folder który zawiera skrótowy opis rzucewskich odkryć i informacje o Parku Kulturowym w Rzucewie.
W Rzucewie Gości powitał Pan Tadeusz Puszkarczuk – Wójt Gminy Puck.
Szczególnie serdecznie powitany został Profesor Ryszard Grygiel – Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, jednocześnie Recenzent przygotowanej publikacji. W konferencji uczestniczyli autorzy publikacji, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele Samorządu Gminy Puck – Pan Jerzy Tkaczyk – Zastępca Wójta Gminy Puck, Pan Florian Pieper – Radny Gminy Puck, Pani Anna Busz – Sołtys wraz z mieszkańcami Rzucewa i pracownicy OKST-u w Gminie Puck – Pan Bronek Ceszke, Piotr Rumanowski i Krzysztof Garstkowiak . Obecni byli też Studenci Uniwersytetu Każdego Wieku w Gminie Puck , Pan Bartosz Płóciennik – Kierownik Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Pan Mirosław Kuklik – Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej, dr Danuta Dettlaff – Prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka oraz Pan Wiesław Stępień – autor zdjęcia umieszczonego na okładce publikacji.
Pierwszy wykład wygłosił Pan Tadeusz Puszkarczuk który w przygotowanej prezentacji pokazał jakie były uwarunkowania powstania Parku , jak wyglądały etapy budowy i jak poprawiła się infrastruktura drogowa wsi w wyniku jego budowy . Większa część prezentacji poświęcona była obecnej działalności Parku , w którym odbywają się liczne imprezy edukacyjne, rekreacyjne i dydaktyczne. Park jest licznie odwiedzany przez turystów co widać w rosnącej z roku na rok frekwencji .Działalność Parku została wielokrotnie doceniona i wyróżniona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W czasie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Park Kulturowy w Rzucewie został uznany przez specjalistów za najlepiej zarządzany park kulturowy w Polsce. W czasie obrad przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań rzucewskiej osady, dotyczyły one min. – dawnego środowiska przyrodniczego Cypla Rzucewskiego , które opracowali : profesor Mariusz Gałka, prof. Szymon Uścinowicz, prof. Małgorzata Witak, dr hab. Piotr Woźniak, dr Grazyna Miotk – Szpiganowicz, prof. Klaus Holger Knorr, dr Damian Moskalewicz. Część archeologiczną opracowali – prof. Romuald Schild, prof. Agnieszka Czekaj Zastawny, prof. Jacek Kabaciński, dr Malgorzata Winiarska – Kabacińska, Danuta Król i Olgierd Felczak. Ważną częścią publikacji są opracowania : -dawnych kości zwierząt i ryb autorstwa prof. Daniela Makowieckiego, Martyny i Jana Wiejackich, datowania drewna z dawnej rzucewskiej przystani – autorstwa prof. Tomasza Ważnego i dr Karla – Uwe Heussnera. Bardzo interesujące jest opracowanie rzucewskich bursztynów wykonane przez prof. Adomasa Butrimasa i opracowania kości ludzkich opracowane przez dr Aleksandrę Pudło.
Pan Ryszard Grygiel , który przewodniczył obradom, przypomniał że był w Rzucewie ponad 20 lat temu w czasie konferencji z okazji 100 – lecia odkrycia stanowiska archeologicznego w Rzucewie Jak powiedział jest oczarowany tym magicznym miejsce nad zatoką . Zachwycił go niezniszczony krajobraz Cypla Rzucewskiego i dbałość o zabytki. Docenił fakt że Władze Samorządowe Gminy wraz z Ośrodkiem ,Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck przygotowały z okazji promocji publikacji naukowej kilkustronnicowy , przepięknie wydany folder o najnowszych odkryciach archeologów. Folder ten promuje Park Kulturowy w Rzucewie ale też wprowadza do obiegu społecznego informacje o najnowszych rzucewskich odkryciach. Opracowanie graficzne folderu autorstwa dr Jana Dettlaffa – Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zachęci , zapewne wiele osób, do odwiedzenia Parku i uczestnictwa w zaplanowanych imprezach takich jak : Gminny Festiwal Nauki, Sobótka Gminna, Łowisko, Dzień Bursztynu, letnie spotkaniach z archeologią , Europejskich Dniach dziedzictwa czy Nabożeństwach majowych odbywających na terenie Parku i przy Kapliczce.
Publikacja wraz z folderem trafi do wielu ośrodków naukowych i muzealnych w kraju i zagranicą , min . do Uniwersytetu Princeton w którym powstaje duże opracowanie archeologii europejskiej. Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w konferencji i zachęcamy do odwiedzania Parku Kulturowego w Rzucewie o każdej porze roku.

Foto. – Marcin Fedoruk – Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Piotr Rumanowski – Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Folder dostępny będzie bezpłatnie , do czasu wyczerpania się nakładu, dla wszystkich odwiedzających „Chatę kaszubską „ w Parku Kulturowym w Rzucewie.
Książkę można kupić w sklepiku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.archeologia.pl/.
Tekst: Pani Danuta Król Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

1 Galeria

2 Galeria

Wprowadził:

Skip to content