KONKURS  LITERACKI „BŁĘKITNA  STRUNA”

KONKURS  LITERACKI „BŁĘKITNA  STRUNA”

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyk w Gminie Puck oraz Biblioteka Publiczna im.Zaślubin Polski z Morzem w Pucku ogłaszają

XXI edycję Miejsko-Gminnego Konkursu Literackiego „Błękitna Struna”.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Ziemi Puckiej, którzy nie należą do związków twórczych, a pragną spopularyzować własną twórczość.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dwóch wierszy lub jednego opowiadania o dowolnej tematyce, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Organizatorom zależy, aby choć jeden tekst dotyczył naszej nadmorskiej krainy.

Wiersze lub opowiadanie należy nadsyłać w formie zapisu elektronicznego i komputerowego na papierze,   umieszczając u dołu godło i wiek. Utwory prosimy przesłać na adres:  Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29, z dopiskiem „Błękitna Struna” i wiek uczestnika.

Dokładny adres i dane personalne uczestnika w tym wiek, telefon oraz godło należy umieścić w drugiej kopercie zaklejonej i oznaczonej godłem, którą prosimy nadesłać wraz ze zgłoszonymi utworami na adres jak wyżej. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Termin nadsyłania utworów upływa 11 maja 2018 roku (termin ostateczny !). Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni nadesłane prace i przyzna nagrody najlepszym uczestnikom w następujących kategoriach wiekowych:

– dzieci do 13 lat                (wyłącznie dwa wiersze)

– młodzież 14 – 16 lat        (wyłącznie dwa wiersze)

– młodzież 17 – 19 lat        (dwa wiersze lub jedno opowiadanie)

– dorośli od 20 lat               (dwa wiersze lub jedno opowiadanie)

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2018 roku (środa) w Żelistrzewie (Wiejski Dom Kultury) o godz.12,00

 

KASZUBSKIE  MAŁE  FORMY LITERACKIE.  POEZJA„BIELAWA’2018”

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Termin i miejsce (podsumowania):

15 maja 2018 roku (wtorek),           Mechowo (Wiejski Klub Kultury)

Cele:

  1. Budowanie świadomości kaszubskiej na niwie kultury ludowej
  2. Uczczenie pamięci Jana Drzeżdżona – znakomitego pisarza kaszubskiego
  3. Kreowanie kaszubskiej twórczości artystycznej, nowej, autorskiej
  4. Poszukiwanie artystycznych talentów kaszubskich

Uczestnicy:

Konkurs poetycki ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy poeci piszący po kaszubsku.

Kategorie wiekowe:

Do 13 lat (dzieci), do 18 lat (młodzież) oraz od 19 lat (dorośli)

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1-3 wiersze napisane po kaszubsku, dotąd  nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

Pierwsza koperta: zapis elektroniczny  (na płytce) i komputerowy na papierze.

U dołu zamieszczone: godło i wiek.

Druga koperta zaklejona i oznaczona godłem. Zawiera: adres, dane personalne uczestnika, w tym wiek, telefon oraz godło.

Zgłoszenia:

Obie koperty prosimy nadesłać lub dostarczyć na adres organizatora: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29. Najpóźniej do 08 maja 2018 roku !

Nagrody:

Najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach artystycznych i wiekowych otrzymają nagrody i dyplomy.

 

Sprawy różne:

  1. przejazd osób do Mechowa i z powrotem zabezpiecza placówka delegująca
  2. organizator zabezpiecza uczestnikom nagrody, dyplomy i  skromny poczęstunek
  3. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dodatkowe udziela Brunon Ceszke

   (tel. 0-58 673 56 51 lub 507 041 640)

 

Bliższych informacji udziela Brunon Ceszke (telefon 0-58 673 56 51)

Dyrektor   Alicja Miernecka-Rohde   Biblioteki Publicznej w Pucku                      

Dyrektor  dr Jan P. Dettlaff OKSiT w Gminie Puck

                                                                 

                                                                       

 

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content