Konkurs na wieniec dożynkowy

Podczas Samorządowo-Diecezjalnych Dożynek Województwa Pomorskiego w Lubaniu, które odbędą się 15 września 2013 r., zostanie rozstrzygnięty wojewódzki konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Jego celem jest propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców, związanych z obchodzonym świętem plonów, wieńczącym pomyślne zbiory.
Udział w konkursie należy zgłosić do 10 września 2013 r. listownie, faksem lub elektronicznie do:
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa w Lubaniu
83-422 Nowy Barkoczyn
tel.: 58 688 20 11, 58 688 21 50
faks: 58 688 22 52
e-mail: luban@podr.pl
Jest już chętne Sołectwo Rekowo Górne 

tekst pochodzi z pomorskie.eu

Wprowadził:

Skip to content