OKSiT

Kurhan

MIEROSZYNO
Wieś z przyległymi przysiółkami, Czarnym Młynem, Kaczyńcem, to „ostoja” gospodarstw agroturystycznych. Ale rozsławia je kurhan z epoki brązu, znaczący świadek bogatej przeszłości. W trakcie prac wykopaliskowych Danuty Król, wyprzedzających inwestycje, w okolicy Mieroszyna odkryto jeden zachowany kurhan. Był on zlokalizowany na najwyższym punkcie Kępy Swarzewskiej. W trakcie prac okazało się, że jest to jeden z największych obiektów w strefie nadmorskiej. U podstawy nasypu odsłonięto podwójny kamienny wieniec, z dużych głazów narzutowych, o średnicy 14 metrów. W nasypie kurhanu odkryto dwa groby ciałopalne. W skład grobu wchodziła 1 duża popielnica zawierająca przepalone kości oraz w drugim dwa naczynia, a kości rozsypane były wokół. Odkryte popielnice i formy grobów związane są z plemionami tzw. kultury łużyckiej. Badania wykopaliskowe przeprowadzone wokół kurhanu ujawniły zachowane fragmentarycznie groby popielnicowe .
Odkryto też pod powierzchnią ziemi zachowane fragmentarycznie wieńce kamienne związane z istniejącymi na tym obszarze kurhanami. Na tym rozległym wyniesieniu istniało, w VIII-VII wieku p.n.e., cmentarzysko kurhanowe. W jego skład wchodziło zapewne kilkadziesiąt kurhanów .

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Skip to content