Ludowe Zespoły Sportowe GMINY PUCK

  Ludowe Zespoły Sportowe GMINY PUCK

                   Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zawiadamia, że dnia 14 grudnia 2013 roku (sobota) o godz. 14. 00 w sali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego (przy Liceum Ogólnokształcącym) w Pucku przeprowadzony zostanie pierwszy turniej piłki siatkowej organizowany w ramach turniejów klasyfikacyjnych na sezon 2013/2014 dla zespołów z terenu Gminy Puck.

System rozegrania turniejów uzależniony będzie od ilości uczestniczących zespołów. Kolejne turnieje (planuje się przeprowadzić 6 turniejów) mogą być przeprowadzone w grupach wg poziomu sportowego (I i II liga).

Uczestnikami turniejów mogą być tylko mieszkańcy Gminy Puck.

Jeden zespół z danej miejscowości mogą tworzyć tylko mieszkańcy tej miejscowości. Dopuszcza się do gry zespoły mieszane (kobiety i mężczyźni).

W końcowej klasyfikacji po wszystkich turniejach odejmie się wynik za jeden najsłabszy turniej danego zespołu.

We wszystkich kwestiach spornych (jak również o możliwości wprowadzenia zmian do w/w postanowień) decydować będzie organizator.

Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie stroju sportowego (szczególnie obuwia sportowego).

Wprowadził:

Skip to content