LZS „Huragan” Smolno

Przewodniczący: Artur Krysiewicz