LZS „Sokół” Strzelno

Przewodniczący:  Daniel Dettlaff