Marsz na Orientację ,,KASZUB,,  SŁAWUTOWO 10.03.2019

oświadczenie- zgoda uczestnika imprezy

Obowiązek informacyjny

KOMUNIKAT STARTOWY Marsz na Orientację ,,KASZUB,,  SŁAWUTOWO 10.03.2019

1. Wstęp

,, KASZUB,,jest tytułem dziennej imprezy na orientację,organizowanej przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck,podczas której zadaniem uczestników będzie potwierdzenie w określonym limicie czasu obecności na punktach kontrolnych ustawionych w pewnych określonych miejscach na mapie.Impreza ta jest pierwszą edycją cyklu podobnych imprez ,które odbędą się wtym roku i następnych latach.

2. Zespół organizacyjny

Jan Dettlaff-Dyrektor OKSiT w Gminie Puck.

Joanna Adas-Animatorka Klubu Kultury w Sławutowie.

Dariusz Okoń-Koordynator imprezy i budowniczy wszystkich tras.

3. Termin i miejsce imprezy

10 marca 2019  Klub Kultury Sławutowo( dawny budynek szkoły).

4. Harmonogram Imprezy

09:30 Otwarcie Klubu Kultury

10:00 Start trasy Trudnej w odstępach kilkuminutowych.

11:30 Szkolenie uczestników trasy turystycznej ( dla chętnych )

12:00 Start trasy Turystycznej w odstępach kilkuminutowych.

12:30 Szkolenie uczestników trasy rodzinnej ( dla chętnych )

13:00 Start trasy Rodzinnej w odstępach kilkuminutowych.

13:30 -17:30 czynne ognisko w bazie Marszu.

17:30 Oficjalne zakończenie imprezy połączone z losowaniem nagród.

5. Trasy

Rodzinna-długość 5,5 km w liniach prostych. Trasa skierowana dla par z dziećmi, rodzin. Podstawą uczestnictwa na tej trasie jest obecność dziecka do 15 roku życia z osobą dorosłą z rodziny. Wystartować można z rodzicami, wujkiem, ciocią, babcią, dziadkiem czy nawet z dorosłym rodzeństwem za pisemną zgodą rodziców. Trasa łatwa, lampiony zlokalizowane blisko dróg w bardzo charakterystycznych miejscach np.ambona leśna, mostek, górka. Trasa idealna dla tych, którzy chcą miło spędzić czas w lesie np.na rodzinnym spacerze. Ciekawe miejsca przyrodniczo-historyczne. Trasa bez dekoracji z losowaniem nagród. Dopuszczalne zespoły 2-5 osób. Mapa pełna.

Turystyczna -długość ok. 7,5 km w liniach prostych. Trasa łatwa skierowana dla osób bez doświadczenia lub niewielkim doświadczeniem w marszach na orientację.

Lampiony zlokalizowane w charakterystycznych miejscach terenowych jak skrzyżowania ,linie oddziałowe, strumyki, górki czy wąwozy. Bardzo ciekawe miejsca przyrodniczo-historyczne łącznie z rzeką Gizdepką ,głazem o nazwie ,,Perkun,, i miejscem pochówku małżeństwa von Belov. Dla lepszej zabawy na pięciu punktach kontrolnych będą dostawione dodatkowe lampiony jako punkty stowarzyszone. Możliwość wystąpienia jednego lub dwóch zadań. Trasa bez dekoracji z losowaniem nagród. Dopuszczalne zespoły 1-5 osób. Mapa pełna.

Trudna-długość ok 11 km w liniach prostych. Trasa przeznaczona dla osób z doświadczeniem w marszach na orientację. Wystąpią PK zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach, ale  też z trasy turystycznej. Potrzebny będzie kompas ,ponieważ mogą wystąpić dojścia na azymut. Dość liczna grupa stowarzyszy połączona z przwyższeniami terenu będzię super wyzwaniem dla tych, którzy lubią rywalizować. Na tej trasie dekoracja dla najlepszej trójki. Mogą wystąpić zadania lub LOP (linia obowiązkowego przejścia ). Mapa w niektórych miejscach niepełna. Dopuszczalne zespoły 1-3 osób.

6. Zgłoszenia

Do 7 marca zgłaszamy się na meaila: dariusz.okon1977@wp.pl lub na telefon 609 665 820 docelowo do pani Joanny Adas pod tel. 667 988 463.W dniu imprezy 10 marca będą  przygotowane pakiety startowe rezerwowe  w niewielkich ilościach dla każdej z tras i może nie wystarczyć dla wszystkich więc zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania.

Losowanie minut startowych 8 marca w godzinach wieczornych ,które zostaną podane nazajutrz w godzinach porannych.

7. Opłaty

Uczestnictwo bezpłatne. Bufet również, ale tylko dla osób startujących.

8. Świadczenia startowe

-komplet map i materiałów dla każdego członka drużyny

-karta startowa do potwierdzeń obecności na punktach kontrolnych jedna na zespół.

-gorąca kawa i herbata na mecie marszu

-kiełbaska na ognisko dla każdego uczestnika

-losowanie nagród

-ciepły zakątek w bazie marszu.

9. Obowiązkowe wyposażenie co najmniej jednego członka drużyny

-długopis

-sprawny i naładowany telefon, którego numer należy podać organizatorowi na starcie.

 1. Oświadczenia

-przed wyjściem na trasę należy podpisać  regulamin uczestnictwa.

-dla osób niepełnoletnich występujących bez rodziców należy przygotować zgodę na uczestnictwo (wzór zostanie podany w najbliższym czasie), bez oświadczenia nie dopuścimy do startu.

11. Postanowienia końcowe

-impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

-uczestnicy ubezpieczają się i startują wyłącznie na własną odpowiedzialność

-za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.

 

        Regulamin marszu na orientację ,,Kaszub,,

 

1.WSTĘP.

,,Kaszub,, jest tytułem turystycznej imprezy na orientację, organizowanej przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, podczas której zadaniem uczestników będzie potwierdzenie w określonym limicie czasu obecności przy punktach kontrolnych ustawionych w pewnych określonych miejscach w terenie na podstawie mapy otrzymanej od Organizatora. Impreza jest pierwszą z wielu podobnych imprez, które odbędą się na terenie gminy Puck w  tym roku i następnych latach.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

– Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników wszystkich tras

– Uczestnicy biorą udział w Imprezie w zespołach 1, 2 lub 3 osobowych składach na trasie trudnej, lub 1-5 osób na trasie turystycznej

– Na najłatwiejszej trasie (Trasa Rodzinna) dopuszczalne są również zespoły 5-osobowe, ale warunkiem jest uczestnictwo dziecka (rok urodzenia do 2003 lub młodsi) z rodzicem/mi lub z kimś dorosłym z rodziny(babcia, dziadek, ciocia, wujek lub dorosłe rodzeństwo)

– Start uczestników wszystkich tras odbywa się w sposób interwałowy (co kilka minut)

– Zespoły w momencie startu otrzymują jedną kartę startową oraz dla każdego uczestnika mapę topograficzną

-Uczestnicy startujący indywidualnie lub w gronie kilku osób zobowiązani są do podania nazwy swojego zespołu.

– Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na mapy dla trasy Trudnej.

 1. PUNKTY KONTROLNE.

– Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21na 30 cm (A4) , podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, oznaczony logiem lub napisem OKSiT.

-Każdy lampion powinien być oznaczony na białym polu dwuznakowym kodem oraz posiadać przyrząd do potwierdzenia tego punktu np. kredkę.

-Dopuszcza się dodatkowy rodzaj punktów kontrolnych, w postaci stałych obiektów terenowych np. słupek leśny, terenowy słupek pomiarowy, tabliczka, budka dla ptaków itp.

-Każdy PK powinien być ustawiony w sposób widoczny, w miejscu charakterystycznym.

-Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy (np.20 metrów w skali 1:10000)  to zespół nie ma obowiązku jego odszukania.

-Na trasie Rodzinnej będą występować tylko punkty kontrolne(PK)

-Na trasie Turystycznej mogą wystąpić PS, ale nie więcej niż na 5-iu PK.

-Bardzo trudne do odszukania PK oraz duża liczba PS jak i LOP mogą wystąpić tylko na trasie Trudnej.

-Lampion na linii obowiązkowego przebycia (LOP) nie może być oddalony od tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny.

-Poza punktami kontrolnymi (PK) organizator może dodatkowo ustawić punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).

-Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest

 1. a) nie wielką odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy), b) podobną formę terenu,
 2. c) specyfikę mapy,

-Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.

– Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.

– Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia (LOP) nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.

–  Ze względu na specyfikę mapy i terenu imprezy organizator może ustalić maksymalną odległość punktu stowarzyszonego od punktu kontrolnego (MOS), powyżej której wszystkie punkty stanowią dla danego PK punkty mylne.

– W przypadku wprowadzenia MOS wszystkie punkty kontrolne spełniające warunki punktu 1, odległe od punktu właściwego o co najmniej 2 mm na mapie i znajdujące się w odległości nie większej niż MOS od punktu właściwego traktowane są jako PS.

 1. ZASADY POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH NA KARCIE STARTOWEJ.

Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje przez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.

Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.

Zespół ma prawo do nieograniczonej liczby poprawień pierwotnie potwierdzonego PK:

-za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów karnych

-po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz liczba dokonanych poprawień.

W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez organizatora lub wynikającym z zadań lokalizacyjnych nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego) z dodaniem numeru lub oznaczenia tego PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a organizator (w wypadku spornym komisja odwoławcza) stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).

W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej i dodając uwagę BK (brak kredki).

Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).

W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.

Organizator ma obowiązek podać liczbę PK do potwierdzenia na linii obowiązkowego przebycia (LOP), na obszarze i w zadaniu lokalizacyjnym posiadającym więcej niż jedno rozwiązanie. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w ramach linii obowiązkowego przebycia, obszaru lub zadania lokalizacyjnego jest dowolna.

Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez organizatora uczestnik nie może być karany.

 1. PUNKTACJA

-na trasie Rodzinnej i Turystycznej nie będzie dekoracji dla najlepszych trzech zespołów, ponieważ trasy te mają charakter edukacyjny a uzyskany wynik każdej drużyny z tych tras będzie opublikowany do trzech dni po imprezie na stronie internetowej organizatora.

-dla wszystkich uczestników trasy Rodzinnej i Turystycznej zostaną rozlosowane nagrody na zakończeniu imprezy

-nagrody będą tylko dla uczestników obecnych na zakończeniu Marszu.

Dekoracja zespołów z trasy trudnej nastąpi na zakończeniu imprezy na podstawie wyników wstępnych obliczonych w bazie Marszu po oddaniu karty startowej. Pozostali uczestnicy z tej trasy zostaną nagrodzeni jedynie wtedy, gdy do dyspozycji pozostaną jeszcze jakieś upominki.

Przewidziane jest nagrodzenie zespołu za najciekawszą nazwę.

W turystycznych imprezach na orientację zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.

Punkty karne uzyskuje się za:

 1. a) brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK (BPK) naniesionego na mapę przez organizatora – 90 pkt.
 2. b) potwierdzenie punktu mylnego PM -30 pkt.
 3. c) brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK z linii obowiązkowego przebycia (LOP) -60 pkt.

d)zmianę kolejności (ZK) potwierdzeń PK (za każdą zmianę) -30 pkt. e)pozostawienie na karcie startowej wolnego pola (WP) zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego -30 pkt.

f)potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK)  -25 pkt.

g)potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) z linii obowiązkowego przebycia (LOP) -15 pkt.

 1. h) brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego -10 pkt.

i)każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego PK lub punktu stowarzyszonego PS – 10 pkt.

j)każdą pełną minutę limitu spóźnień -1 pkt.

 1. k) błędne wykonanie zadania lub jego niewykonanie -10 pkt

6.CZAS PRZEBYCIA I DŁUGOŚĆ WSZYSTKICH TRAS

W Imprezie szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.

Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

 1. CZAS PRZEBYCIA I DŁUGOŚĆ TRAS.

– Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.

-Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.

– Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż ¼ czasu podstawowego

– Po przekroczeniu limitu spóźnień zespół nie będzie klasyfikowany.

– Długość trasy jest liczona w liniach prostych między PK, z uwzględnieniem trudnych bądź niemożliwych do przebycia obiektów.

– Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane w Komunikacie Startowym i/lub na mapach.

– Uczestnicy mogą dowolnie skracać trasę idąc na przełaj o ile nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza ochrony przyrody.

8.KATEGORIE STARTOWE

Trasa Rodzinna – trasa łatwa bez punktów stowarzyszonych

-Trasa turystyczna -trasa łatwa, możliwość wystąpienia kilku punktów stowarzyszonych i jednego lub dwóch zadań

-Trasa Trudna -trasa dla osób z doświadczeniem w marszach na orientację, duża ilość PK, PS, duże przewyższenia terenu, możliwość wystąpienia terenów podmokłych i dojścia na azymut

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA IMPREZY
 2. a) Zespół, aby mógł być sklasyfikowany, musi:

-potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),

– w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,

-oddać kartę startową w stanie umożliwiającym organizatorowi identyfikację potwierdzeń,

 1. b) Zespół może być niesklasyfikowany na danym etapie za:

-podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,

-używanie niedozwolonego środka transportu,

-korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy.

 1. c) Zespół może być zdyskwalifikowany na imprezie za:

-dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych, -niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania, -nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie,

-używanie map niedostarczonych i niedopuszczonych przez organizatora  d)Zakaz rozdzielania się zespołu na trasie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zespół ma prawo odwołania się od wyniku w przeciągu dwóch dni od wyników wstępnych.

– Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny planowanego zakończenia imprezy. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.

– Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

– Uczestnicy imprezy ubezpieczają się we własnym zakresie.

– Osoby nieletnie startujące bez opiekuna prawnego muszą przed startem okazać zgodę na udział w marszu podpisaną przez opiekuna prawnego.

– Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.

– Obowiązuje zakaz poruszania się po terenach zaznaczonych na mapie jako objęte zakazem wstępu. Nie wolno również poruszać się po terenach oznaczonych w terenie stosownymi tablicami zakazu wstępu i / lub po terenach ogrodzonych.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz, w przypadku dużej liczby uczestników, również modyfikacji regulaminu oraz niniejszych postanowień.

– Zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 uczestnik marszu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko numer telefonu adres e-mail i wizerunek przez organizatora poprzez podpisanie oświadczenia w przypadku nieletnich przez opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –wzór w załączniku

– Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

 

Wprowadził:

Skip to content