Mieroszyno: Strażacy pamiętają i dbają….

Druhowie z naszej jednostki zakończyli projekt, polegający na uporządkowaniu terenu przy kaplicy grobowej rodziny Hanemannów przy trasie rowerowej „Szarych Mnichów”, który będzie służyć wszystkim mieszkańcom sołectwa, turystom oraz podniesie atrakcyjność tego historycznego miejsca.

Projekt ten wymagał dużo własnej pracy, którą My jako strażacy zagwarantowaliśmy, ale też środki finansowe dzięki uzyskanej dotacji w konkursie grantowym w kategorii: WSPIERANIE DZIAŁANIA I INICJATYW TURYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH PROMUJĄCYCH GMINĘ PUCK, JAKO OŚRODEK TURYSTYCZNY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI , TRADYCJI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, wparciu Sołtysa, własnych środków finansowych oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami udało się jak widać na załączonych zdjęciach z wielkim sukcesem.
Za każde okazane wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim dziękujemy naszym strażakom, sołtysowi oraz Panu Ryszardowi Adrian, który nie po raz pierwszy wspiera nasze inicjatywy.

Opiszmy po kolei to, co udało się zrobić. Usunęliśmy ostre krzewy, oczyściliśmy i wyrównaliśmy teren. Wstawiliśmy obrzeża i przygotowaliśmy podstawy betonowe pod ławkę i stojak na rowery oraz postawiona została lampa oświetleniowa.

Niedługo wróci tablica z odświeżoną grafiką i aktualną mapą szlaku rowerowego i historią naszej miejscowości opracowaną przez Artura Jabłońskiego.

Wprowadził:

Skip to content