Nowe zasady w Osadzie

Informujemy że od 23 maja otwieramy dla zwiedzających ekspozycje archeologiczne w budynku muzeum – Chata Kaszubska w godzinach od 10.00 do 16.00. Dbając o bezpieczeństwo zwiedzających i pracowników muzeum opracowaliśmy regulamin poruszania się w jego wnętrzu oraz wytyczne dla funkcjonowania placówki w okresie zagrożenia epidemiologicznego:

Wytyczne dla funkcjonowania Muzeum Park Kulturowy Osada Łowców Fok
w Rzucewie na podstawie zarządzenia M K i D N dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w stanie epidemii COVID-19. Zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Pucku

I. Formy ochrony dla pracowników mających kontakt bezpośredni z publicznością.

1. Zapewnienie pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawice).
2. Zorganizowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu między pracownikami w dwóch osobnych pomieszczeniach.
3. Monitorowanie ilości zwiedzających z pomocą istniejącego systemu kamer wewnętrznych.
4. Przygotowanie wyposażenia w sprzęt (płyny dezynfekcyjne, fartuchy ochronne) dla pracownika odpowiedzialnego za sprzątanie i przeprowadzanie procedur sanitarnych (dezynfekcja, odkażanie klamek, podłóg, urządzeń sanitarnych).
5. Zabezpieczenie miejsca kontaktu bezpośredniego z zwiedzającymi w przezroczystą przegrodę izolacyjną.
6. Ustalenie skorygowanych godzin pracy w celu wykonywania czynności dezynfekcyjnych
(10.00-16.00 dla zwiedzających, 9.00-10.00 oraz 16.00-17.00 dezynfekcja sal ekspozycyjnych i sprzątanie).
7. Wykonywanie usługi przewodnika z pomocą istniejącego systemu audio bez konieczności kontaktu bezpośredniego.
8. Osoba monitorująca ruch turystyczny i przewodnik to ten sam pracownik. Muzeum obsługuje 2 pracowników merytorycznych w systemie zmianowym oraz osoba trzecia, która pojawi się po zamknięciu obiektu i wykonuje zabiegi porządkowe i sanitarne.
9. Przewodnik nie porusza się z grupą. Komentuje wystawę za pomocą mikrofonu bezprzewodowego (głośniki są w salach ekspozycyjnych) obserwując na monitorach przemieszczanie się turystów.
10. Wszyscy pracownicy zostali pouczeni że w razie zaobserwowania u siebie podejrzanych symptomów przed podjęciem pracy zostają w domu i informują o tym dyrektora.

II. Formy ochrony dla zwiedzających muzeum.

1. Informacja przed wejściem dla zwiedzających dotycząca warunków wejścia i korzystania z obiektu ( możliwa ilość osób, dezynfekcja dłoni, założenie maseczki).
2.Zwiedzających obowiązywać będzie nakaz zasłaniania nosa i ust.
3. Pracownik monitoruje ruch wewnętrzny z kamer w budynku.
4. Ogranicza się ilości zwiedzających do 4 osób (wyjątek rodzina) uwzględniając ilość pomieszczeń ekspozycyjnych, ich powierzchnię, kierunek zwiedzania, tematykę wystaw. Wyjątek ograniczeń ilościowych dotyczyć będzie zwiedzania przez jedną rodzinę. Do budynku w tym czasie nie wchodzą inne osoby.
5. Umożliwia się korzystanie z płynów dezynfekcyjnych do rąk umieszczonych przy wejściu, kasie i w toaletach. W widocznym miejscu przy pojemnikach z płynem dezynfekcyjnym umieszczona jest instrukcja korzystania z nich.
6. Trasy zwiedzania w budynku w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich turystów są oznaczone.
7. Preferuje się rozliczanie bezgotówkowe za wejście do muzeum.
9. Toalety umieszczone wewnątrz budynku będą udostępniane jedynie zwiedzającym.


REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM-CHATA KASZUBSKA

W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym w Polsce zwiedzanie budynku Chata Kaszubska na terenie Osady Łowców Fok w Rzucewie odbywać się będzie na podstawie poniżej przedstawionych zasad. Zostały one opracowane na podstawie zarządzenia M K i D N dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w stanie epidemii COVID-19 oraz zatwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku

1. Do budynku nie może wejść więcej niż 4 osoby (wyjątek rodzina). Wszyscy wchodzący muszą mieć założone maseczki chroniące usta i nos (wyjątek dzieci do lat 4). W chacie nie mogą przebywać osoby inne niż zwiedzający.
2. Po otwarciu drzwi wejściowych należy zapytać pracownika siedzącego w korytarzu po prawej stronie (w pomieszczeniu oznaczonym jako KASA) czy poprzedni zwiedzający opuścili już budynek.
3. W kasie preferujemy zakupy bezgotówkowe.
4. Po wykupieniu biletów należy zdezynfekować dłonie płynem z pojemnika umieszczonym przy kasie.
5. Poruszamy się zgodnie z kierunkiem zwiedzania oznaczonym strzałkami.
6. Na życzenie zwiedzających przewodnik (osoba w kasie) komentuje wystawę z pomocą mikrofonu bezprzewodowego i systemu audio.
7. Z toalet korzystają jedynie zwiedzający muzeum.
8. Prosimy o ograniczanie pobytu w budynku do 20 min tak by zachować płynność ruchu turystycznego.
9. Po opuszczeniu muzeum przez zwiedzających obsługa dokonuje zabiegów dezynfekcyjnych klamek i baterii sanitarnych (ok. 10 min).
10. Ekspozycje są dostępne dla turystów w godzinach od 10.00 – 16.00.
11. Bez ograniczeń godzinowych udostępnia się zwiedzanie umieszczonej wokół budynku muzeum dydaktycznej ścieżki archeologicznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. Ust. z dnia 19 kwietnia 2020 r. poz. 697 rozdz. 7 § 16 ) dotyczącej parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content