Obiekt turystyczny

Bielawskie Błota

54.793072, 18.261885

Rezerwat przyrody torfowiskowy. Utworzony w 1999 roku o powierzchni 680,21 ha.
Na zachód od Mieroszyna, rozlegle mokradła i torfowiska Błot Przymorskich na Wybrzeżu
Słowińskim, od wschodu sięgające po dolinę Czarnej Wody, są objęte rezerwatem przyrody
Bielawskich Błot. Chroniona roślinność bagienna, a szczególnie rzadkiej woskownicy europejskiej i
maliny moroszka, tworzy rezerwaty florystyczne. Bezpieczna ostoja ptaków wodno-błotnych żurawi,
czapli siwej oraz czapli białej.
Wejście na teren rezerwatu jest zabronione. Miłośników przyrody zapraszamy na wieżę widokową
„Ameryka” z której można obserwować znaczną część rezerwatu. Dojazd do wieży drogą nr 113
skręcając na miejscowość Sulicice. Warto zabrać ze sobą lornetkę!

Galeria:

Kontakt:

Skip to content