Rezerwat Przyrody Beka

Beka”, Rezerwat Przyrody faunistyczny – błota ujścia rzeki Redy, na południe od Osłonina. Położony na dnie Pradoliny Kaszubskiej w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, przy brzegu Zatoki Puckiej ( 193,01 ha ). Chroni jedno z największych powierzchniowo w Polsce stanowisk roślinności halofilnej, czyli słonolubnej.

Boisko Sportowe

Rezerwat Przyrody Beka
Skip to content