Obiekt turystyczny

Rezerwat Przyrody Beka

54.651174, 18.464345

Rezerwat przyrody utworzony w 1988 r. o powierzchni 193,01 ha.

Na południe od Osłonina, u ujścia rzeki Redy, na błotnych, słonych łąkach, wzdłuż brzegu Zatoki
Puckiej rozciąga się rezerwat ptactwa wodnego- Beka. Chroni zbiorowiska bagienne i łąkowe z
rzadkimi gatunkami roślin w tym słonorośli. Ostoja fauny wodno- błotnej z rzadką już grupą
siewkowych, m in. biegusa zmiennego. Przez rezerwat prowadzi ścieżka edukacyjna, która ma około 6
km długości z wieżą widokową, a jej przejście zajmuje ok. dwóch godzin. Ścieżka jest dobrze
oznaczona, wydzielona specjalnymi płotkami z tablicami informacyjnymi opisujące walory
przyrodnicze rezerwatu. Wybierając się na spacer warto zabrać ze sobą lornetkę. Zachodnia granica
rezerwatu prowadzi po wale przeciwpowodziowym między Osłoninem a Rewą. Drogą prowadzą dwie
trasy rowerowe: Nadmorski Szlak Hanzeatycki R-10 i trasa „Pierścień Zatoki Puckiej” z Gdyni do Helu.

Galeria:

Kontakt:

Skip to content