Osłonino: Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi „Przywróć naszą Ziemię”

Regulamin konkursu plastycznego z okazji Dnia Ziemi „Przywróć naszą Ziemię”

Tematem konkursu jest wykonanie plakatu promującego Dzień Ziemi w formacie A3 lub A4 techniką dowolną

1. Organizator:

Wiejski Klub Kultury w Osłoninie ul. Bursztynowa

2. Odbiorca:

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej w dwóch kategoriach wiekowych:

 

 1. a) klasy 0-3
 2. b) klasy 4-8

3. Cele konkursu:

 • świętowanie Dnia Ziemi
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności plastycznych i kreatywności propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży

4. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy konkursu przygotowują plakat w formacie A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane)
 • każda praca musi zawierać hasło promujące tegoroczny Dzień Ziemi „Przywróć naszą Ziemię”
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu i prac uczestników
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • każda praca powinna być opisana na tylnej stronie imieniem, nazwiskiem, wiekiem i telefonem kontaktowym
 • uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody

5. Terminarz:

 • prace na konkurs należy dostarczyć do WKK Osłonino ul. Bursztynowa 1 do dnia 20 kwietnia 2021r.
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone w gablotce informacyjnej placówki
 • termin rozdania nagród zostanie podany do wiadomości wszystkich nagrodzonych

6. Uwagi ogólne:

 • decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
 • plakaty będą wyeksponowane w Wiejskim Klubie Kultury w Osłoninie, stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
 • sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dołączana jako załącznik)

Zgoda na konkurs plastyczny

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content