Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie – oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych

PARK KULTUROWY OSADA ŁOWCÓW FOK W RZUCEWIE
OFERTA EDUKACYJNA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck zaprasza do odwiedzania urokliwych i malowniczych zakątków naszego regionu oraz zapoznania się z ich bogatym dziedzictwem kulturowym.

Otwarty w Gminie Puck Park Kulturowy Osady Łowców Fok w Rzucewie przedstawia ofertę edukacyjną dla szkół i grup zorganizowanych.

Bardzo ważnym okresem w pradziejach tego terenu był późny neolit (2500-1700 p.n.e.). Pojawiły się wówczas nad dzisiejszą Zatoką Pucką pierwsze osady łowców fok. Swym zasiedleniem objęli Rewę, Mrzezino, Osłonino, Rzucewo, Ostrowo… Stworzyli silną, oryginalną kulturę zw. rzucewską, znaną z charakterystycznej ceramiki, wyrobów bursztynowych, kamiennych narzędzi. Rzucewska osada łowców fok została odkryta w roku 1894. Współczesne badania wykopaliskowe ujawniają nam różne aspekty życia dawnych rybaków i łowców. Są to przykłady dawnej zabudowy osady, chat i warsztatów, a także przystani… Udokumentowano jedne z najstarszych śladów osadnictwa w naszym regionie. Na tym gruncie we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku powstał Park Kulturowy Osady Łowców Fok.

Park Kulturowy posiada stałą ekspozycję archeologiczną oraz przygotowuje tematyczne wystawy czasowe w Chacie Kaszubskiej. W plenerze została wytyczona ścieżka dydaktyczna, na której znajdują się rekonstrukcje dawnej zabudowy i wizualizacje miejsc warsztatów.

Mając na celu popularyzację wiedzy na temat tego miejsca, a także chcąc wykorzystać jego walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze, w roku szkolnym 2013/2014 zapraszamy państwa na jednodniowy cykl zajęć edukacyjnych do Parku Kulturowego Osada łowców Fok w Rzucewie.

OFERTA EDUKACYJNA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (do 25 osób)

• spacer ścieżką dydaktyczną z przewodnikiem (m. in. półziemianka, chata słupowa, pracownia kamieniarska, chata szamana, piec garncarski, taras widokowy);
czas trwania – ok. 1,5 godz.
koszt – 2 zł od osoby (bilet ulgowy) + opłata przewodnika

• zajęcia z archeologii i historii naszego regionu – ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu miejsca, jakim jest Rzucewo, ( w tym zwiedzanie wystawy w Chacie Kaszubskiej);
czas trwania – ok. 1,5 godz.
koszt – 2 zł od osoby (bilet ulgowy) + opłata edukacyjna

• warsztaty z twórcą ludowym : tradycje rogarskie i rybackie (w tym: omówienie tematu, pokaz surowca i półproduktów oraz gotowych wyrobów, pokaz obróbki przedmiotów z rogu i kości).
czas trwania – ok. 1,5 godz.
koszt – 2 zł od osoby (bilet ulgowy) + opłata edukacyjna

Zajęcia fakultatywne: (łączone z w/w)
• „Błękitna Szkoła”- warsztaty morskie, czyli projekcje multimedialne i wykłady edukacyjne z zakresu problematyki ekologicznej morza; prowadzone przez pracowników Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu (nie ma limitu wiekowego). Czas trwania – 45 min.
oraz
• Wynalazki człowieka epoki kamienia : obróbka krzemienia i łuk; czas trwania – 1godz.
• Wynalazki człowieka epoki kamienia : miotacz oszczepu; czas trwania – 1godz.
prelekcje połączone będą z pokazami broni i narzędzi codziennego użytku. (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)

• Zajęcia plastyczne z garncarstwa, obróbka gliny i „lepienie garnków…”
czas trwania – ok. 1,5 godz.

KOSZT ZAJĘĆ (ok. 1,5 godz.): bilet ulgowy – 2 zł (opiekunowie bezpłatnie) plus 140 zł od grupy liczącej do 25 osób (opłata edukacyjna).

Istnieje możliwość zakończenia spotkania ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, albo „zupą z kotła”. Temat i cena do uzgodnienia telefonicznie.

Dla szkół Gminy Puck przygotowany indywidualny pakiet propozycji.

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny z Parkiem Kulturowym Osada łowców Fok (OKSiT) w Rzucewie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Park Kulturowy: tel.: 58 742 49 85; e-mil: osada@oksitpuck.pl

Ofertę kierujemy do placówek szkolnych i innych grup zorganizowanych. Liczebność grupy do 25 osób. Czas trwania zajęć wynosi około 1,5 godziny.

Zapraszamy!

osada_oferta_1     osada_oferta_2

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6111739399317745537]

[mudslide:picasa,0,109775515745126110157,6111732634093441377]

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6005088153480771729]

Wprowadził:

Skip to content