[VIDEO] Rajd Wakacyjny Tułacz 2014 Rekowo Górne

Tułacz - ALMANAK

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6028812107839494433]
Rekowo Górne, 21 czerwca 2014

Regulamin Rajdu Wakacyjny Tułacz 2014

Ostatnia zmiana: dnia 24.05.2014 – kolor fioletowy

–> Pkt 7 – różne godziny startu dla poszczególnych tras, rezygnacja z uroczystego rozpoczęcia;

–> Pkt 9 – dwie nowe, łatwe trasy: TPK oraz TP 15 km;

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

1. CEL IMPREZY

 • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
 • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
 • propagowanie marszy i biegów na orientację jako dyscypliny sportu i doskonałej formy niekonwencjonalnego, aktywnego wypoczynku;
 • ukazanie uczestnikom piękna i walorów krajoznawczych województwa pomorskiego;
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

2. TERMIN I BAZA
Najbliższa impreza z cyklu „Tułaczy” odbędzie się w dniu 21 czerwca 2014 roku, bez względu na warunki atmosferyczne. Bazą imprezy będzie Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym, ul. Czapiewskiego 1, 84-123 Rekowo Górne, woj. pomorskie. Baza czynna będzie od piątku wieczorem z możliwością noclegu (warunki turystyczne – należy posiadać własny śpiwór i materac lub karimatę oraz obuwie na zmianę). Nocleg możliwy będzie również  po ukończeniu trasy lub po wcześniejszym z niej zejściu (do niedzieli rano).

Na terenie bazy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

3. ORGANIZATOR

Bractwo Przygody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.

4. PATRONAT

 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Trwają rozmowy o kolejne patronaty, zwłaszcza medialne – zapraszamy do składania ofert.

5. SPONSORZY

 • Sklep turystyczny Tuttu Gdańsk Wrzeszcz
 • Kaszubski Bank Spółdzielczy

Projekt dofinansowany ze środków:

 • Miasta Gdańsk

6. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Imprezy – Wojciech Suchy
Budowa Tras – Dominik Jeremiejczyk, Bogdan Gackowski, Andrzej Potrykus

Sędzia Główny –  Wojciech Suchy
Kierownik sekretariatu – Renata Opieka
Obsługa sekretariatu –  Dorota Kazimieruk & Co.
Obsługa informatyczna – wakat
Obsługa fotograficzna – wakat
oraz członkowie i sympatycy Bractwa Przygody ALMANAK.

7. RAMOWY PROGRAM IMPREZY

20.06.2014 PIĄTEK

19:00-23:30 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy;

21.06.2014 SOBOTA

5:00-18:00 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy (trasy piesze i rowerowa);
06:30 start interwałowy trasy TP 50 km
09:30 start interwałowy trasy TP 25 km
10:00 start interwałowy trasy TP 30 km
11:00 start interwałowy trasy rowerowej 50 km
12:30 start interwałowy trasy TP 15 km
14:30 odprawa dla uczestników trasy pieszej TPK
15:00 start interwałowy trasy TPK

21:30 uroczyste zakończenie Rajdu – losowanie nagród i upominków;
23:59 opuszczenie bazy przez uczestników (na specjalne życzenie możliwe będzie pozostanie w bazie do niedzieli do godz. 9:00).

8. KOMUNIKACJA

Miejsce startu, baza imprezy wraz z mapką dojazdową oraz rozklad jazdy autobusów dostępne są w zakładce DOJAZD.

9. FORMA I TRASY
Sprawdź granice swoich możliwości – to hasło przewodnie naszych imprez. Nieistotne jest, kto jak daleko dojdzie, lecz jak dobrze będzie się bawił w duchu sportowej rywalizacji.

Start możliwy na jednej z sześciu tras:

 • pieszej TPK – trasa łatwa, szkoleniowa dla początkujących oraz dzieci, około 5-8 km;
 • pieszej 15 km – trasa łatwa, krótka;
 • pieszej – 25 km – trasa o średnim stopniu trudności;
 • pieszej – 30 km a’la scorelauf – trasa trudna;
 • pieszej – 50 km – trasa trudna;
 • rowerowej – 50 km.

Długość każdej trasy liczona jest wzdłuż najkrótszych elementów liniowych (istniejące drogi, ścieżki, granice kultur itp.) naniesionych na mapie łączących poszczególne punkty kontrolne (zwane dalej PK).

TPK – Trasa Pierwszy Krok

Piesza Łatwa przeznaczona dla osób początkujących w Imprezach na Orientację, które nie czują się jeszcze na siłach poruszać się po rzeźbie terenu. Jest to trasa idealna także  dla rodzin z małymi dziećmi chcących miło spędzić czas w lesie na spacerze z nutką rywalizacji. Większość punktów kontrolnych zlokalizowana jest na drogach, ścieżkach i przecinkach leśnych lub w niedużej od nich odległości. Mogą się też pojawić punkty stowarzyszone.

TP 15

Trasa Piesza Łatwa –  idealna dla  osób początkujących w Imprezach na Orientację, które nie czują się jeszcze na siłach poruszać się po rzeźbie terenu, chciałyby miło spędzić czas w lesie np. na rodzinnej wycieczce z nutką rywalizacji. Większość punktów kontrolnych zlokalizowana jest na drogach, ścieżkach i przecinkach leśnych lub w niedużej od nich odległości. Mogą się też pojawić punkty stowarzyszone.

TP 25

Trasa Piesza Średnio Trudna przeznaczona są dla osób o niedużym doświadczeniu w Imprezach na Orientację oraz w pracy z mapą i kompasem. Wszystkie punkty kontrolne znajdują się w dość łatwych do zlokalizowania miejscach, ale wymagających także poruszania się po rzeźbie terenu lub krótkiego marszu na azymut. Występują punkty stowarzyszone. Na trasie mogą występować punkty kontrolne nienaniesione na mapę, które należy odnaleźć wykonując zadania specjalne na trasie.

TP 30 a’la scorelauf 

Trasa Piesza Trudna przeznaczona dla osób zaawansowanych w orienteringu, które przynamniej kilka razy startowały już w podobnych imprezach i dobrze orientują się w terenie. Trasa ma duże przewyższenia oraz najtrudniej dostępne punkty terenowe. Należy przygotować się na chaszczowanie, jarowanie, tereny podmokłe itp. Punkty kontrolne mogą być zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach terenu, często występują punkty stowarzyszone. Na trasie mogą występować punkty kontrolne nienaniesione na mapę, które należy odnaleźć wykonując zadania specjalne.

Trasa, na której obowiązują wybrane zasady trasy pokonywanej metodą scorelaufu zawiera większą niż w typowych Marszach na Orientację ilość punktów kontrolnych (PK), które należy odnaleźć w terenie. Dodatkowo kolejność potwierdzania PK jest dowolna. Start drużyn, w odróżnieniu od klasycznego scorelaufu, będzie interwałowy, tzn. startujemy w wyznaczonych odstepach czasu.

TP 50

Trasa Piesza Trudna i Długa przeznaczona dla osób zaawansowanych w orienteringu, które przynamniej kilka razy startowały już w podobnych imprezach i dobrze orientują się w terenie. Trasa jest najdłuższa i wymaga bardzo dobrej kondycji. Ma duże przewyższenia oraz najtrudniej dostępne punkty terenowe. Należy przygotować się na chaszczowanie, jarowanie, tereny podmokłe itp. Punkty kontrolne mogą być zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach terenu, często występują punkty stowarzyszone. Na trasie mogą występować punkty kontrolne nienaniesione na mapę, które należy odnaleźć wykonując zadania specjalne.

TR 50

Trasa Rowerowa Trudna oparta (w większości) o punkty kontrolne trasy TP 50. W związku z tym w wielu przypadkach nie uda się podjechać bezpośrednio pod punkty kontrolne i będzie potrzebne podejście do nich.

Czas na pokonanie całej trasy to:

 • na trasie pieszej TPK – 2,5 godz. limitu podstawowego i 1 godz. tzw. limitu spóźnień;
 • na trasie pieszej 15 km – 4,5 godz. limitu podstawowego oraz 1,5 godz. tzw. limitu spóźnień;
 • na trasie pieszej 25 km – 7 godzin limitu podstawowego oraz 2 godziny tzw. limitu spóźnień;
 • na trasie pieszej 30 km scorelauf – 7,5 godziny limitu podstawowego oraz 2 godziny tzw. limitu spóźnień;
 • na trasie pieszej 50 km – 12 godzin limitu podstawowego oraz 2 godziny tzw. limitu spóźnień;
 • na trasie rowerowej odpowiednio 8 i 2 godziny.

Z uwagi na ograniczoną przepustowość tras prosimy o zgłaszanie się na nie w miarę równomierne. W przypadku rażącej dysproporcji ilości uczestników na jednej z krótkich tras (15, 25 lub 30 km) wprowadzone zostanie na niej ograniczenie ilości drużyn.

Dotarcie na metę w limicie spóźnień skutkuje karami punktowymi określonymi poniżej w punkcie „Punktacja”.

Na poszczególnych trasach dopuszcza się zespoły:

 • na trasie pieszej TPK od 1 do 3 uczestników dla zespołów niespokrewnionych oraz do 5 uczestników dla drużyn rodzinnych;
 • od 1 do 5 uczestników na trasie pieszej 15 i 25 km;
 • od 1 do 3 uczestników na trasie pieszej 50 km oraz 30 km scorelauf;
 • od 1 do 3 uczestników na trasie rowerowej;

Z uwagi na dzienny charakter imprezy na trasie rowerowej wyjątkowo dopuszcza się start indywidualny.

10. MINUTY STARTOWE

Na wszystkich trasach start odbywa się z interwałem czasowym zależnym od ilości startujących. Minuty startowe zespołów przydzielane będą w drodze losowania i ogłoszone w miejscu startu. W miarę możliwości w nocy z piątku na sobotę przed imprezą minuty startowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Tułacza tak, aby każdy mógł przyjechać tuż przed swoim startem bez konieczności spędzania kilku godzin w bazie.

Na Wakacyjnym Tułaczu rezygnujemy z uroczystego rozpoczęcie. Wszystkie informacje podane będą na mapach, stronie internetowej Rajdu oraz, o ile zajdzie taka konieczności, w specjalnie przygotowanym komunikacie startowym.

11. UCZESTNICY
Do udziału w Rajdzie dopuszczone zostaną tylko osoby, które przedłożą pisemną zgodę lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych lub złożą pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (na Karcie Uczestnika) oraz spełnią dodatkowe warunki określone w regulaminie.

12. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat mogą brać udział w Rajdzie na dowolnej trasie. Osoby niepełnoletnie poniżej 14-tego roku życia mogą brać udział jedynie na trasach pieszych na TPK, TP15, 25 i 30 km. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie po wcześniejszym okazaniu pisemnej zgody obojgaopiekunów prawnych i pod opieką osoby, która ukończyła 21 rok życia. W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia startuje pod opieką jednego z opiekunów, wymagana jest pisemna zgoda jedynie drugiego z nich.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnione upoważnienie (wzór należy pobrać z zakładki PLIKI DO POBRANIA, wydrukować i podpisać). Osoby nieletnie bez upoważnionego opiekuna nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie. W sytuacji, gdy któryś z opiekunów nie będzie osobiście obecny w czasie imprezy należy potwierdzić autentyczność podpisu. Potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać zakład pracy, urząd administracji terenowej, placówka oświatowo-wychowawcza itp. Potwierdzenie musi być bezwzględnie opatrzone pieczęcią instytucji dokonującej potwierdzenia. Upoważnienie bez potwierdzenia nie będzie honorowane.

13. UBEZPIECZENIE
Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia na czas trwania Rajdu. Musi to być ubezpieczenie NNW a nie zdrowotne czy emerytalne z ZUS. Uczestnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie u dowolnego ubezpieczyciela lub w bazie Rajdu w Warcie. Koszt ubezpieczenia w bazie zamyka się kwotą 5 zł od osoby. Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to 10 000 zł.
W przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie w formularzu zgłoszeniowym należy podać numer polisy NNW. Może to być polisa ISEAC, AEGEE, EURO<26, studencka/szkolna, z zakładu pracy itp.
Osoby bez ubezpieczenia nie zostaną dopuszczone do startu w Rajdzie bez możliwości zwrotu wpisowego.
Na starcie każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie (na Karcie Uczestnika), że nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych oraz, że startuje w Rajdzie na Orientację Tułacz na własne ryzyko i że nie będzie rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnie w czasie Rajdu.

14. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INNE
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać (pod rygorem zakazu wstępu do bazy) miękkie obuwie na zmianę celem wejścia do pomieszczeń bazy.

 Obowiązkowe wyposażenie (dostosowane do danej trasy) to:

 • odpowiednie oświetlenie (latarka, czołówka) i zapas baterii wystarczający na przewidywany czas pobytu na trasie po zmierzchu.
 • trwały środek do pisania;
 • apteczka z podstawowymi lekami i środkami opatrunkowymi (1 na zespół);
 • element odblaskowy lub czerwona lampka sygnalizacyjna umieszczona w widocznym miejscu (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego);
 • rower wyposażony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (w kategorii rowerowej);
 • kask (w kategorii rowerowej)
 • telefon komórkowy (z aktywną kartą SIM i naładowaną baterią).

Zalecane wyposażenie:

 • kompas;
 • okulary do jazdy na rowerze (na trasie TR);
 • osłony lub pokrowce na mapy i karty startowe;
 • śpiwór lub folia NRC;
 • kubek do herbaty w bazie;
 • materac lub karimata.

Inne wymagania:

 • W przypadku wycofania się z trasy należy obowiązkowo, zawiadomić o tym organizatorów telefoniczne, pod numerem telefonu alarmowego (podanym na starcie Rajdu) lub w bazie. Jeżeli uczestnik nie poinformuje o rezygnacji a zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, uczestnik ten zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z akcją;
 • Organizator nie zapewnia transportu do bazy Rajdu w przypadku rezygnacji z kontynuowania Rajdu. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi, dlatego zalecamy, aby tak rozłożyć siły by możliwe było samodzielne dotarcie do bazy po wycofaniu się z trasy.

15. KLASYFIKACJA

 • wynikiem końcowym zespołu będzie ilość uzyskanych punktów karnych zgodnie z punktem „Punktacja” niniejszego regulaminu. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów karnych przez 2 lub więcej zespołów zajmują one miejsce równorzędne;
 • uczestnicy mają obowiązek potwierdzać kolejne punkty zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy.
 • organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika (a przez to zespołu) w szczególności w przypadku stwierdzenia:
  • przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku;
  • złamania przepisów prawa i/lub regulaminu imprezy.

16. PUNKTACJA

O ile niniejszy regulamin lub postanowienia organizatora nie stanowią inaczej punktacja oraz zasady potwierdzania punktów kontrolnych będą zgodne z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK” dostępnymi m.in. na stronie Komisji InO ZG PTTK z uwzględnieniemzmian zatwierdzonych 30.01.2011 przez Komisję InO ZG PTTK.

Odstępstwa od w/w regulaminu:

 1. Zespoły, które dotrą na metę po zakończeniu limitu spóźnień nie będą klasyfikowane. 
 2. Przy potwierdzaniu PK należy wpisać w specjalnym polu karty startowej godzinę pobytu na każdym PK. 
 3. Uwagi i odwołania rozstrzyga organizator imprezy.

Skrócone „Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”:

We wszystkich edycjach Tułaczy zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy otrzyma najmniejszą liczbę punktów karnych. Punkty karne otrzymuje się za:

brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora90 pkt.
potwierdzenie punktu mylnego PM30 pkt.
zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę)30 pkt.
pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego30 pkt.
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK), naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową25 pkt.
brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego (w tym brak wpisanej godziny potwierdzenia PK)10 pkt.
każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS)10 pkt.
każdą rozpoczętą minutę limitu spóźnień1 pkt.
 • Potwierdzeniea PK polega na wpisaniu w pierwszą wolną kratkę karty startowej numeru PK oraz kodu z lampionu, przy użyciu kolorowej kredki znajdującej się przy lampionie.
 • W przypadku braku PK prawidłowym potwierdzeniem jest wpisanie na karcie startowej numeru PK oraz skrótu BPK (brak punktu kontrolnego).
 • W przypadku braku kredki przy lampionie należy na karcie wpisać numer PK, kod z lampionu oraz skrót BK (brak kredki).
 • Niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń potwierdzeń punktów na karcie startowej. Ewentualnych poprawek dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne pole karty startowej.
 • Skreślone, zamazane, nadpisane lub w inny sposób modyfikowane potwierdzenie PK będzie traktowane jako punkt mylny (PM).

 

Przykłady najczęściej popełnianych błędów przy potwierdzaniu PK (punktów kontrolnych) można znaleźć na stronach SKPT.

17. TEREN I MAPY

Teren o zmiennej przebieżności, z domieszką krzewów, drzew, i innych wytworów natury z wyraźnym wpływem człowieka, miejscami podmokły, o różnej kulturze, z reguły pagórkowaty.

Trasa TPK mapy kolorowe do biegów na orientację w skali 1:10 000.

Pozostałe trasy mapy czarno-białe lub kolorowe (za doplatą), skala 1:25 000, częściowo aktualizowane. W otoczeniu punktów kontrolnych możliwe jest zastosowanie map bardziej szczegółowych.
Istnieje możliwość zamówienia map kolorowych w cenie 5 zł za 1 komplet. Osoby zainteresowane nabyciem kolorowych map prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu. Pod pojęciem komplet rozumie się odpowiednią ilość arkuszy na danej trasie dla jednego uczestnika. Wykupując kolorowy komplet map uczestnik nie otrzymuje już map czarno-białych.
Stosowanie map innych niż dostarczone przez organizatora jest niedozwolone i grozi dyskwalifikacją.
Stosowanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy na trasie jest niedozwolone i grozi dyskwalifikacją. Powyższe nie dotyczy stosowania wspomnianych urządzeń jako rejestratorów trasy (track-ów) celem jej analizy po zakończeniu Rajdu, jednak tylko wówczas, gdy urządzenie to będzie schowane np. w plecaku.

18. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zgodnie z drukiem dostępnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA oraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać najpóźniej do 13.06.2014 na adres:

Wojciech Suchy
ul. Przemyska 12a/1

80-180 Gdańsk
almanak[at]almanak.pl

Zgłoszenia można dokonać również za pomocą internetu wypełniając formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie po terminie 13.06.2014  nie gwarantuje kompletu świadczeń.
Dla wszystkich zgłosoznych osób przygotowane zostaną wypełnione Karty Uczestnika. Po przybyciu do bazy, przed zgłoszeniem się do sekretariatu, należy odnaleźć swój numer startowy na wywieszonej liście uczestników i wpisać go na otrzymanej w sekretariacie Karcie Uczestnika poprawiając ewentualne błędy. Procedura ta usprawni organizację imprezy.

 

19. WPISOWE

W wysokości podanej w tabeli poniżej należy przesłać przekazem pocztowym na adres z pkt. „ZGŁOSZENIA” lub przelewem bankowym na konto:

73 1140 2004 0000 3502 0435 4718
BP ALMANAK Wojciech Suchy,
ul. Przemyska 12a/1, 80-180 Gdańsk
z dopiskiem: „darowizna od 'imię nazwisko uczestnika’, drużyna nr …”

Prosimy nie dodawać żadnych innych danych w tytule przelewu. Numer drużyny jednoznacznie identyfikuj trasę. Możliwe jest również dokonanie wpłaty w bazie zawodów, jednakże będzie ona odpowiednio wyższa.

Wpłat za kilka osób można dokonywać jednym przelewem podając w tytule imię i nazwisko tylko jednej osoby z drużyny.

Potwierdzenie zaksięgowania wpłaty zostanie zaznaczone na stronie www Tułacza, na listach uczestników w kolumnie „wpisowe” w postaci zapisu „jest”. Każdy inny zapis wymagać będzie wyjaśnień w sekretariacie za okazaniem dowodu wpłaty, który bezwzględnie należy wówczas okazać.

Trasapłatne do 13.06.2014płatne po 13.06.2014

lub na starcieTPK15 zł/os.25 zł/os.piesza 15, 25, 30, 5035 zł/os.50 zł/os.rowerowa35 zł/os.50 zł/os.

20. ZWOLNIENIA Z WPISOWEGO

W ramach akcji promujących Tułacza zwolnione z konieczności opłacania wpisowego są osoby które:

 • reprezentują Patrona lub Patrona Medialnego (max. 2 osoby);
 • reprezentują Sponsora (od 1 do n osób w zależności od wysokości wsparcia ze strony sponsora);
 • są lauretami konkursów ogłaszanych na stonie Tułacza (np. na projekt nadruku na koszulce);
 • aktywnie uczestniczą w przygotowaniach Rajdu zgodnie z zakładkąWOLONTARIAT;
 • są opiekunami minimum 10-cio osobowej grupy szkolnej (bez osób objętych innymi rabatami);
 • umieściły na głównej stronie swojego serwisu internetowego baner promujący Tułacza i zobowiążą się utrzymać go tam przez okres jednego roku. Szczegóły w zakładce POMÓŻ PROMOWAĆ.

Powyższe nie dotyczy kosztów zakupu kolorowych map, koszulek i innych świadczeń dodatkowo płatnych.

21. ŚWIADCZENIA I NAGRODY

Trasa TPK:

 • drożdżówka i kubek zdrowej energi IdeeCaffee czyli gorąca kawa;
 • komplet map dla każdego uczestnika;
 • dyplom dla każdego uczestnika;
 • okolicznościowy medal Tułacza;
 • odcisk pieczęci okolicznościowych;
 • potwierdzenie punktów do OInO i OTP;
 • upominki losowane na zakończeniu Rajdu.

Pozostałe trasy:

 • nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i materac lub karimatę);
 • drożdżówka i kubek zdrowej energi IdeeCaffee czyli gorąca kawa;
 • ciepły posiłek po zakończeniu Rajdu;
 • komplet map dla każdego uczestnika;
 • dyplom dla każdego uczestnika;
 • okolicznościowy medal Tułacza;
 • odcisk pieczęci okolicznościowych;
 • potwierdzenie punktów do OInO i OTP;
 • upominki losowane na zakończeniu Rajdu;
 • inne gadżety i niespodzianki.

 

22. KOSZULKI
Istnieje możliwość zamówienia i zakupu specjalnych koszulek Rajdu. Szczegóły w zakładce KOSZULKI.

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu lub inne pisemne i ustne postanowienia organizatora są w sprzeczności z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK” ważniejsze są postanowienia regulaminu Rajdu i Organizatora.
 • organizatorzy nie przewidują możliwości transportu uczestników z trasy Rajdu – należy tak rozłożyć siły, aby możliwe było dotarcie do bazy po wycofaniu się z trasy. Ewentualny transport może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje kompletu świadczeń;
 • rajd odbędzie się bez względu na pogodę nawet gdyby padał gęsty śnieg i nawiedziły nas inne kataklizmy atmosferyczne;
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów;
 • protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników do 7 dni po imprezie (liczy się data wysłania protestu) do kierownika imprezy. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia;
 • oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów;
 • za rzeczy pozostawione w bazie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności;
 • za szkody powstałe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają;
 • uczestnik, który nie zgłosi się na starcie traci prawo do świadczeń i wpisowego;
 • nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania;
 • ostateczna interpretacja regulaminu imprezy należy do organizatorów;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni;
 • za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
 • wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody ALMANAK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204);
 • aktualna i najświeższa wersja regulaminów dostępna jest na www.tulacz.almanak.pl.

24. INFORMACJE DODATKOWE

Wojciech Suchy
tel. (+48) 502 76 55 36
e-mail: w.suchy(at)almanak.pl

Potwierdzenie przyjęcia oraz wszelkie najświeższe informacje można znaleźć na stronie: tulacz.almanak.pl.

Tułacz - ALMANAK

Wprowadził:

Skip to content