Raut na terenie Osady Łowców Fok

Po konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Puck, zaproszeni goście przybyli na teren Parku Kulturowego w Rzucewie, gdzie zorganizowano raut. Obecni byli m in.: Pan Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk z swoim Zastępcą Jerzym Tkaczykiem, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna Pomieczyńska, Radni Gminy, pracownicy Muzeum Archeologicznego z Gdańska, Dyrektorzy OKSiT w Gminie Puck Jan Paweł Dettlaff,  Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy Mirosław Kuklik, pracownicy naukowi Uniwersytetu w Wilnie, Toruniu, Polskiej Akademii Nauk, samorządowcy zaprzyjaźnionych gmin z Rytra i Olendorfu i inni. Po ekspozycjach muzealnych w Osadzie oprowadzała gości Pani Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, a Pan Andrzej Wędzik z oddziału gdańskiego muzeum z Sopotu prezentował działanie neolitycznego miotacza oszczepu. Obróbkę narzędzi krzemiennych przedstawili  pracownicy naukowi z wileńskiej uczelni. Ciąg dalszy miłego wieczoru upłynął na rozmowach towarzyskich przy ognisku i poczęstunku przygotowanego przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzucewa.

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6294864046077400593]

Wprowadził:

Skip to content